Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB412 Süt Sığırlarının Beslenmesi 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Öğrencilere süt sığırlarının beslenmesi konusunda ileri düzeyde teorik ve pratik bilgiler kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nuh OCAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özen, N., 1999. Süt Sığırlarının Beslenmesi. Akdeniz üniv. Ziraat Fakültesi. No:3 Antalya. Görgülü, M., 2007. Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Besleme. Cukurova Univ. Yayınları. Adana. Diğer Notlar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Süt sığılarının dönemlere göre beslenmesi (5 farklı beslenme dönemine göre), besin madde gereksinimleri ve beslenme hatalarına bağlı metabolik bozuklukların önlenmesi konuları detaylıca incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 4 1 4
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ruminantlarda Sindirim Sistemi ve Sindirim Fizyolojisi Ruminant sindirim sistemi fizyoloji.ppt
2 Süt sığırlarının besin madde ihtiyaçları ile ilgili genel bilgiler Süt sığırlarının besin madde gereksinimleri.ppt
3 Süt sığırlarının beslenmesinde kullanılan yemler yemler bilgisine giriş 2.ppt
4 Gebeliğin ilk 10 haftalık döneminde besleme laktasyon ve gebelik siklusu.ppt
5 Gebeliğin 10-20 haftalık döneminde besleme laktasyon.ppt
6 Gebeliğin son döneminde besleme laktasyon2.ppt
7 Kuru dönem beslemesi Kuru dönem.ppt
8 Doğumdan sütten kesime kadar dönemde buzağıların beslenmesi Dişi dana ve düvelerin beslenmesi.pdf
9 Sütten kesim ile 1 yaş arası dönemde buzağıların beslenmesi Dişi dana ve düvelerin beslenmesi2.txt
10 Ara Sınav
11 Süt ineklerinin beslenmesinde kullanılan yemleme stratejileri, standat yemleme, stratejik yemleme Yemleme sistemleri.ppt
12 Süt ineklerinin beslenmesinde kullanılan yemleme stratejileri, standat yemleme, stratejik yemleme Yemleme sistemleri2.ppt
13 Süt ineği rasyonun hazırlanmasında diiaket alınması gerekli temel kurallar rasyon hazırlama.ppt
Hastalıklar.pptx
14 Süt sığırlarının beslenmesinde görülen metabolik bozukluklar Hastalıklar.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1183548 Süt sığırlarının dönemlere göre beslenmesini en uygun şekilde yapabilir.
2 1209232 Süt sığırları için rasyon hazırlayabilir.
3 1173966 Süt sığırlarında metabolik bozuklukları en aza indirecek yemleme stratejilerini uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 2
3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek