Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB414 Ana Arı Yetiştiriciliği 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere, bal arısı (Apis mellifera L.)’nda ana arı yetiştiriciliği becerisini kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Selim BIYIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01- Bal Arısı (Apis mellifera L.) Yetiştiriciliği, Hastalıkları ve Ürünleri. 2017. ISBN: 978-605-84656-3-3. Bereket Akademi Yayınları. 419s. 02- R E Page and H H Laidlaw, Queen Rearing and Breeding. Wicwas Press, 224pp, 1997. 03- Frederic Ruttner, Breeding Techniques and Selection for Breeding of The Honeybee. The British Isles Bee Breeders Association. Verlag Munich 152pp, 1988.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders ana rının önemi, ekonomik ömrü ve değeri, ticari ana arı yetiştiriciliği, erkek arının önemi ve yetiştiriciliği, DOOLİTLE yöntemi ile ana arı yetiştirme, başlatıcı, bitirici ve çiftleştirme kolonilerinin özellikleri ve hazırlanışları, larva transferi, çiftleştirme oranı, ana arı kalite kriterleri, ana arı kalitesini etkileyen unsurlar, ana arının ticari yönden değerlendirilmesi ve koloniye başarılı ana arı kazandırma konularını kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 15 1
5 Derse Katılım 13 15 1
6 Uygulama/Pratik 4 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 70 1
40 Proje Hazırlama 1 15 1
51 Sözlü Sınav 1 15 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 22 22
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 9 3 27
6 Uygulama/Pratik 5 3 15
22 Proje Hazırlama 1 15 15
51 Sözlü Sınav 1 1 1
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ana Arının Kolonideki Görevi ve Koloni Verimliliğindeki Önemi 1.HAFTA.docx
2 Koloninin Doğal Koşullarda Ana Arı Yetiştirmesi ve damızlık seçimi 2.HAFTA.docx
3 Ana Arı Üretiminde Erkek Arıların Önemi ve Yetiştiriciliği 3.HAFTA.docx
4 Ana Arı Yetiştirme Yöntemleri 4.HAFTA.docx
5 Ticari Ana Arı Yetiştiriciliği, DOOLITLE Yöntemi ve Ana Arı Yetiştiriciliği 5.HAFTA.docx
6 Başlatıcı Kolonisi Hazırlama 6.HAFTA.docx
7 Ana Arı Hücresi Hazırlama, Larva Transferi 7.HAFTA.docx
8 Besleme Kolonilerinin Hazırlanması 8.HAFTA.docx
9 Çiftleştirme Kolonisi Hazırlama 9.HAFTA.docx
10 Vize Sınavı 10.HAFTA.docx
11 Çiftleşmenin Kontrolü 11.HAFTA.docx
12 Ana Arı Kalite Kriterleri ve Belirleme Yöntemleri 12.HAFTA.docx
13 Ana Arının Ticari Yönden Değerlendirilmesi 13.HAFTA.docx
14 Koloniye Ana Arı Kazandırma Yöntemleri 14.HAFTA.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285364 Ana arıyı biyolojik, morfolojik, üreme ve arı kolonileri için önemini bilir.
2 1285365 Edindiği teorik ve uygulama deneyimi ile ana arı üretim işletmesi kurabilir ve ticari anlamda ana arı yetiştiriciliğini bilir.
3 1285366 Ana arı üretim işletmesi ve yetiştiriciliği konularında karşılaştığı sorunları yorumlayıp üstesinden geleme becerisine sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4
2 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4
3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek