Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB416 Tavşan Yetiştiriciliği 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Tavşan yetiştiririciliği konusunda yeterli bilgi ile donanmış öğrenciler yetiştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Mustafa OLFAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tavşan yetiştiriciliği Kitabı, Prof Dr. Musa SARICA ve Prof. Dr. Erdoğan SELÇUK

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Tavşan yetiştiriciliğinin önemi, üretim ve ticareti 2. Tavşan eti ve kalitesi 3.Tavşanların beslenmesi 4.Tavşanlarda üreme 5. Tavşan ırkları 6.Tavşan ıslahı ve organizasyonu 7.Tavşanların barındırılması 8. Tavşanlarda pratik yetiştirme uygulamaları 9.Tavşanlarda kesim ve parçalama 10. Tavşan derisi, yünü üretimi 11. Tavşanlarda sağlık koruma ve hastalıklar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tavşan yetiştiriciliğinin önemi, üretim ve ticareti
2 Tavşan eti ve kalitesi
3 Tavşanların beslenmesi
4 Tavşanlarda üreme
5 Tavşan populasyonları ve tavşan ırkları
6 Tavşan ıslahı ve organizasyonu
7 Tavşanların barındırılması ve ekipmanlar
8 Tavşanlarda pratik yetiştirme uygulamaları
9 Tavşanlarda kesim ve parçalama
10 Ara sınav
11 Tavşan derisi üretimii
12
13 Tavşan yünü üretimi
14 Tavşanlarda sağlık koruma ve hastalıklar
15 final
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1187122 Tavşan yetiştiriciliğinin önemi, üretim ve ticareti konusunda bilgili
2 1194622 Tavşan eti ve kalitesinden anlayan
3 1169210 Tavşanların beslenmesi, üremesi konularında bilgi sahibi
4 1185631 Tavşan ıslahı ve organizasyonu,tavşan barınakları, pratik yetiştirme uygulamaları konusunda yeterince eğitim almış
5 1188602 Tavşanlarda sağlık koruma ve hastalıklarından anlayan mühendisler yetiştirmektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 2 4 3 1 3 3 4 3 4 4
2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2
3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4
4 3 4 1 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3
5 2 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek