Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB416 Tavşan Yetiştiriciliği 927003 4 8 4

Dersin Amacı

Tavşan yetiştiririciliği konusunda yeterli bilgi ile donanmış öğrenciler yetiştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Mustafa OLFAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tavşan yetiştiriciliği Kitabı, Prof Dr. Musa SARICA ve Prof. Dr. Erdoğan SELÇUK

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Tavşan yetiştiriciliğinin önemi, üretim ve ticareti 2. Tavşan eti ve kalitesi 3.Tavşanların beslenmesi 4.Tavşanlarda üreme 5. Tavşan ırkları 6.Tavşan ıslahı ve organizasyonu 7.Tavşanların barındırılması 8. Tavşanlarda pratik yetiştirme uygulamaları 9.Tavşanlarda kesim ve parçalama 10. Tavşan derisi, yünü üretimi 11. Tavşanlarda sağlık koruma ve hastalıklar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tavşan yetiştiriciliğinin önemi, üretim ve ticareti
2 Tavşan eti ve kalitesi
3 Tavşanların beslenmesi
4 Tavşanlarda üreme
5 Tavşan populasyonları ve tavşan ırkları
6 Tavşan ıslahı ve organizasyonu
7 Tavşanların barındırılması ve ekipmanlar
8 Tavşanlarda pratik yetiştirme uygulamaları
9 Tavşanlarda kesim ve parçalama
10 Ara sınav
11 Tavşan derisi üretimii
12
13 Tavşan yünü üretimi
14 Tavşanlarda sağlık koruma ve hastalıklar
15 final
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1414354 Tavşan yetiştiriciliğinin önemi, üretim ve ticareti konusunda bilgili
2 1421422 Tavşan eti ve kalitesinden anlayan
3 1397476 Tavşanların beslenmesi, üremesi konularında bilgi sahibi
4 1412944 Tavşan ıslahı ve organizasyonu,tavşan barınakları, pratik yetiştirme uygulamaları konusunda yeterince eğitim almış
5 1415745 Tavşanlarda sağlık koruma ve hastalıklarından anlayan mühendisler yetiştirmektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71644 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 71632 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 71633 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 71641 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 71634 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 71639 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 71635 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 71642 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 71636 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 71637 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 71638 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 71640 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 71643 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 2 4 3 1 3 3 4 3 4 4
2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2
3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4
4 3 4 1 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3
5 2 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek