Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZTB418 Rasyon Hazırlama 927003 4 8 4

Dersin Amacı

öğrencilere ekonomik olarak üretimi yapılan hayvanlara en düşük maliyetli rasyon hesaplama yeterliliklerinin kazandırılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ergin Öztürk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Rason Hazırlama Ders Notları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Yemler Ders Kitabı, Büyükbaş Hayvan Hayvan Besleme, Kanatlı Hayvan Besleme ile ilgili kitap ve power point sunumlar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Rasyon nedir? Rasyon hesaplamanın ana unsurlarının incelenmesi Karam yemi oluşturan yem hammadelerinin besin maddeleri içerikleri; Kaba yemler, sulu kaba yemler, kuru kaba yemler, Baklagil ve buğdaygil yemlerinin özellikleri farklılıkları Ekonomik üretimi yapılan hayvanların besin maddeleri gereksinimleri(Et ve Süt Sığırları, Koyun ve Keçiler, Yumurta tavukları, Etlik piliç Rasyon hazırlamada enerji, protein, vitamin ve minerallerin dengelenmesi Rasyon hazırlama metotları, Prearson kare yöntemi, Deneme Yanılma Yöntemi, Cebirsel yöntyemle Örnek rasyon çözümlemeleri, Bilgisayarla En Düşük Maliyetli Rasyon Formülasyonları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 30 1
48 Sözlü Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
48 Sözlü Sınav 1 30 30
54 Ev Ödevi 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yem, karma ve rasyon tanım ve içerikleri 1 yemler bilgisine giriş.ppt
2 Besin maddeleri ve besleme Et ve Süt Sığırlarının Besin Madde Gereksinimleri Koyun ve Keçilerin Besin Madde Gereksinimleri Kanatlıların (tavuk, hindi, bıldırcın) Besin Madde gereksinimleri KARMA YEM ÜRETİMİNDE kalite.ppt
3 Rasyon hazırlamanın temel prensipleri Rasyon hazırlama metotları Prearson kare yöntemi Deneme Yanılma Yöntemi Rasyon Çözümlemede Pearson Kare Yöntemi.pptx
4 Tek bilinmeyenli denklemler Çift bilinmeyenli denklemler Çebirsel Yöntemler Oran ve orantılar rasyon.docx
5 Et sığırları için rasyon hazırlama montofon.xlsm
6 Et sığırları için rasyon hazırlama simental.xlsm
7 Süt sığırları için rasyon hazırlama 500 kg 20 kg süt3.5yağl-expeller soyalı.xls
8 Süt sığırları için rasyon hazırlama 500 kg 20 kg3.5yağlı-exp soya-jersey.xls
9 Süt sığırları için rasyon hazırlama simmental 600 kg CA 17 kg süt verimi.xls
10 Ara sınav
11 Koyun ve Keçiler için rasyon hazırlama kuzu başlangıç yemi.xls
12 Koyun ve Keçiler için rasyon hazırlama 10 kg %25HPBuyutme.xls
13 Kanatlılar için rasyon hazırlama ROSS Broile Erkek Başlangıç.xls
14 Kanatlılar için rasyon hazırlama Isa Brown %2 YV 28w.xls

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1201034 Öğrenciler, çiftlik hayvanlarının beslenmesini ve yemlenmesini ana hatları ile tanımlar
2 1202142 Yemlerin besin madde içeriğini, sindirilebilirliğini ve yem değerini örnekler ile açıklar
3 1202337 Hayvanların besin madde gereksinimlerini bilir
4 1202513 Alternatif rasyon hazırlama tekniklerini örnekler ile gösterir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek