Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IDÖ103 Arapça-I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Arapça grameri, sarf (kelime) ve nahiv (cümle) bilgisi olmak üzere iki kısımdan oluşur.Arapça I dersinde Sarf (kelime) bilgisi üzerinde çalışılarak öğrencilerin Arapça dil yeteneklerini geliştirmeye esas olmak üzere, dilin temelini oluşturan kelimelerin yapısı, türleri ve aralarındaki ilişkinin, ayrıntılarıyla öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Mehmet Akif Demir

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Arapça Sarf Nahiv Edatlar, Dr. Mustafa Meral Çörtü 2. Arapça Kelime Bilgisi,Doç. Dr. Ahmet Yüksel 3. Mu'cemül Arabî, Serdar Mutçalı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Haftalık ders içeriklerinde belirtilmiştir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Arapça Dilbilgisine Giriş 2. Kelime ve Cümle yapıları
2 1. Kelime Bilgisine Giriş 2. Fiiller, İsimlerr, Harfler 3. Fiillerin Çok Yönlü Tasnifi
3 1. Geçmiş Zamanlı Filler 2. Mücerred Filler 3. Mazi Fiil Çekimleri Sahih Fiiller(Salim, Mehmuz, Mudaf)
4 1. İlletli Fiiller 2. İlletli Fiil Çekimleri (Misal, Ecvef)
5 1. İlletli Fiiller 2. İlletli Fiil Çekimleri (Nakıs, Lefif)
6 1. Şimdiki ve Gelecek Zamanlı (Muzari) Fiiller 2. Muzari Fiil Çekimleri Sahih Fiiller
7 1. Muzari Filler 2. Muzari Fiil Çekimleri (Misal , Ecvef)
8 1. Muzari Fiiller 2. Muzari Fiil Çekimleri (Nakıs, Lefif)
9 1.Tekidli Muzari Fiiller 2. Muzari Fillerin İrab Durumları
10 Ara Sınav
11 1. Mazi Fiillerde Olumsuzluk 2. C. Mutlak ve C. Müstağrak yapılar
12 1. Muzari Fiillerde Olumsuzluk 2. Nefyi Hal ve İstikbal
13 1. Emir ve Nehiy yapıları 2. Emr-i Hazır ve Emr-i Gaib
14 1. Emir ve Nehiy Yapıları 2. Nehy-i Hazır ve Nehy-i Gaib

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
10357 1348817 Fiillerde irab durumunu bilir.
26408 1357276 Arapçada kelime yapısıyla ilgili temel kavramları bilir.
32844 1380190 Fiillerde olumsuz ve emi-nehiy yapılarını türetebilir
33039 1368884 Arapçada mücerred fiiller ve aksamı seb\'aya göre mazi ve muzari çekimleri yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71610 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 71611 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar ve modeller.
3 71612 Günümüz inanç problemleri ve güncel dini konular hakkında bilgi sahibi olur.
4 71613 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
5 71614 Bu alanın öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanır.
6 71615 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır
7 71616 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 71618 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 71619 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 71621 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 71617 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 71620 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında bilimsel araştırma yapabilir.