Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IDÖ105 Hz.Muhammed'in Hayatı 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Çeşitli yönleriyle Hz. Muhammed'i ve içinde yaşadığı dönemi tanıtmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.dr. Yunus Macıt

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam M. Hamidullah, İslam Peygamberi Efzalurrahman (editör), Siret Ansiklopedisi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 13 13
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hz. Muhammed'in peygamber olarak gönderildiği ortam
2 Peygamberliğine kadar Hz. Muhammed
3 Hz. Muhammed’in peygamberliğinin Mekke dönemi
4 Hicret ve Medine'de islâm toplumunun oluşumu
5 Hz. Muhammed'in İslâm'a ve Müslümanlara yönelik saldırılarla mücadelesi-I Müşriklerle İlişkiler
6 Hz. Muhammed'in İslâm'a ve Müslümanlara yönelik saldırılarla mücadelesi-II Yahudi ve Hırıstiyanlarla İlişkiler
7 Tanıtım faaliyetleri ve İslam'ın yayılışı
8 Hz. Muhammed'in örnek kişiliğinden kesitler
9 Hz. Muhammed'in aile hayatı
10 Ara Sınav
11 Hz.Muhammed ve idare
12 Hz. Muhammed'in sosyal ve kültürel faaliyetleri
13 Hz. Muhammed ve bazı toplum kesimleri
14 Hz. Peygamber'in son günleri ve vefatı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
9315 1121707 Hz Muhammed(s.a.v.)’in toplumsal barışa yönelik faaliyetlerini yorumlayabilir
11451 1124282 Hz. Muhammed(s.a.v.)’in İslâm’ı yayma çaba ve gerekçelerini öğrenebilir.
20899 1128590 Hz. Muhammed(s.a.v.)’in doğduğu dönemin özelliklerini öğrenir.
21038 1212154 Hz. Muhammed’in hayatından örnek davranışları model olarak takdim edebilir.
34148 1128373 Hz. Muhammed(s.a.v.)’in çocukluğu,gençliği,peygamberlik öncesi hayatı ve ailesini ana hatları ile tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63851 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 63852 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar ve modeller.
3 63853 Günümüz inanç problemleri ve güncel dini konular hakkında bilgi sahibi olur.
4 63854 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
5 63855 Bu alanın öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanır.
6 63856 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır
7 63857 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 63859 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 63860 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 63862 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 63858 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 63861 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında bilimsel araştırma yapabilir.