Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IDÖ107 Kur'an Okuma Bilgi ve Becerileri I 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Öğrenciye, harflerin çıkış yerlerine ve tecvid kurallarına uygun olarak Kur'ân okumayı öğretmek.‎

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

‎- Mustafa Kara, Tecvîd Uygulamalı Kur'ân-ı Kerîm Öğrenme Rehberi, Samsun: Selamet Yay., 2013. ‎- Hamdi Uygun, Uygulamalı Kur’ân Tecvîdi, İstanbul: Kayıhan Yay., 2005. ‎- Remzi Ateşyürek, Kur’ân Tilâvetinde Tecvîd ve Temsîl, Samsun: Etüt Yay., 2013. ‎- Abdurrahman Çetin, Kur’ân Okuma Esasları, Bursa: Emin Yay., 2013. ‎

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arapça Alfabe, Tecvid, Kur'ân. ‎

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arapça Harfler -I-‎
2 Arapça Harfler -II-‎
3 Arapça Harekeler -I-‎
4 Arapça Harekeler -II-‎
5 Medler -I-‎
6 Medler -II-‎
7 Tenvîn ve Sakin Nûn'un Halleri
8 İdğamlar
9 Çeşitli Tecvid Konuları
10 Ara Sınav
11 Namazda Okunan Duaları Yüzünden ve Ezbere Okuma ‎
12 Kısa Sûreleri (Fâtiha ve Fîl - Nâs Arası) Yüzünden ve Ezbere Okuma -I-‎
13 Kısa Sûreleri (Fâtiha ve Fîl - Nâs Arası) Yüzünden ve Ezbere Okuma -‎II-‎
14 Yâsîn Sûresini Yüzünden Okuma ‎
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1227942 Öğrenci, Arapça alfabeyi bilir.‎
2 1227944 Öğrenci, Arapça harfleri çıkış yerlerine uygun olarak telaffuz eder.‎
3 1227945 Öğrenci, tecvid kurallarını bilir ve uygular.‎
4 1227947 Öğrenci, Tecvid kurallarına uygun olarak Kur'ân okur.‎
5 1227953 Öğrenci, bazı dua ve kısa sûreleri ezbere okur.‎

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63851 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 63852 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar ve modeller.
3 63853 Günümüz inanç problemleri ve güncel dini konular hakkında bilgi sahibi olur.
4 63854 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
5 63855 Bu alanın öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanır.
6 63856 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır
7 63857 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 63859 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 63860 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 63862 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 63858 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 63861 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında bilimsel araştırma yapabilir.