Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IDÖ107 Kur'an Okuma Bilgi ve Becerileri I 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Öğrenciye, harflerin çıkış yerlerine ve tecvid kurallarına uygun olarak Kur'ân okumayı öğretmek.‎

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

‎- Mustafa Kara, Tecvîd Uygulamalı Kur'ân-ı Kerîm Öğrenme Rehberi, Samsun: Selamet Yay., 2013. ‎- Hamdi Uygun, Uygulamalı Kur’ân Tecvîdi, İstanbul: Kayıhan Yay., 2005. ‎- Remzi Ateşyürek, Kur’ân Tilâvetinde Tecvîd ve Temsîl, Samsun: Etüt Yay., 2013. ‎- Abdurrahman Çetin, Kur’ân Okuma Esasları, Bursa: Emin Yay., 2013. ‎

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arapça Alfabe, Tecvid, Kur'ân. ‎

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arapça Harfler -I-‎
2 Arapça Harfler -II-‎
3 Arapça Harekeler -I-‎
4 Arapça Harekeler -II-‎
5 Medler -I-‎
6 Medler -II-‎
7 Tenvîn ve Sakin Nûn'un Halleri
8 İdğamlar
9 Çeşitli Tecvid Konuları
10 Ara Sınav
11 Namazda Okunan Duaları Yüzünden ve Ezbere Okuma ‎
12 Kısa Sûreleri (Fâtiha ve Fîl - Nâs Arası) Yüzünden ve Ezbere Okuma -I-‎
13 Kısa Sûreleri (Fâtiha ve Fîl - Nâs Arası) Yüzünden ve Ezbere Okuma -‎II-‎
14 Yâsîn Sûresini Yüzünden Okuma ‎
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1452747 Öğrenci, Arapça alfabeyi bilir.‎
2 1452749 Öğrenci, Arapça harfleri çıkış yerlerine uygun olarak telaffuz eder.‎
3 1452750 Öğrenci, tecvid kurallarını bilir ve uygular.‎
4 1452752 Öğrenci, Tecvid kurallarına uygun olarak Kur'ân okur.‎
5 1452758 Öğrenci, bazı dua ve kısa sûreleri ezbere okur.‎

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71610 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 71611 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar ve modeller.
3 71612 Günümüz inanç problemleri ve güncel dini konular hakkında bilgi sahibi olur.
4 71613 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
5 71614 Bu alanın öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanır.
6 71615 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır
7 71616 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 71618 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 71619 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 71621 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 71617 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 71620 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında bilimsel araştırma yapabilir.