Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IDÖ109 Psikolojiye Giriş 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencileri Psikolojinin konuları ve temel problemleri hakkında bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüseyin Peker

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Feriha Baymur, genel Psikoloji, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1994. -Lütfi Öztabağ, Psikolojide İlk Adım, İnkılap ve Aka, İstanbul, 1983. -Hayati Hökelekli, Psikolojiye Giriş, Düşünce Yayınları, İstanbul, 2008. -Hüseyin Peker, Zor Çocuk Yoktur, İstanbul, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 7 7
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikolojinin konusu ve amacı
2 Psikolojide araştırma yöntemleri
3 Davranışların karmaşıklığı
4 Davranışların Kaynakları: Kalıtım ve çevre
5 Güdüler
6 Duygular ve heyecenlar
7 Savunma mekanizmaları
8 Dikkat ve Algı
9 Bellek, alışkanlık, unutma
10 Arasınav
11 Zeka ve yetenekler
12 Kişilik ve benlik
13 Düşünme ve hayal kurma
14 Saldırganlık ve şiddet

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
11452 1129752 Psikolojinin konularını ve içeriklerini açıklayabileceklerdir.
21764 1123503 İnsanların tutum ve davranışlarını psikolojik yönden değerlendirebileceklerdir.
31171 1122617 Derste edindikleri bilgileri, yapacakları araştırmalarda kullanabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63851 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 63852 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar ve modeller.
3 63853 Günümüz inanç problemleri ve güncel dini konular hakkında bilgi sahibi olur.
4 63854 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
5 63855 Bu alanın öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanır.
6 63856 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır
7 63857 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 63859 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 63860 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 63862 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 63858 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 63861 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında bilimsel araştırma yapabilir.