Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT101 Eğitim Bilimine Giriş 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Öğrencilere eğitim blimlerinin temel kavramlarıyla birlikte tarihi, psikolojik, sosyololik, hukuki, politik ve ekonomik temelleri hakkında genel bilgiler vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mevlüt Kaya

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mehmet Şişman, Eğitim Bilimine Giriş, Ankara: Pegem A, 8. Baskı, 2011. Nevin Saylan, (ed), Eğitim Bilimine Giriş, Ankara: Anı Yay., 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 30 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrencilerle tanışma ve ders hakkında genel bilgiler
2 Eğitimin Temel Kavramları
3 Eğitimin amaç ve işlevleri
4 Eğitimin tarihi temelleri
5 Eğitimin sosyal temelleri
6 Eğitimin hukuki temelleri
7 Eğitimin politik temelleri
8 Eğitimin ekonomik temelleri
9 Eğitimin felsefi temelleri
10 Eğitimin psikolojik temelleri
11 Vize
12 Bir meslek olarak öğretmenlik
13 Eğitim bilimlerinde araştırma yöntemleri
14 Türk eğitim sistemi
15 Çağdaş eğitimde yönelimler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
12676 1365151 Öğrencilere eğitimin belli başlı temelleri hakkında bilgi vermek
30628 1391399 Öğrencileri eğitimle ilgili yeni tartışma ve gelişmelerden haberdar etmek
32846 1367335 Öğrencilere eğitimle ilgili temel kavramları kavratmak
34149 1353670 Öğrencilere eğitim bilimindeki araştırma yöntemlerini kavratmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71610 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 71611 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar ve modeller.
3 71612 Günümüz inanç problemleri ve güncel dini konular hakkında bilgi sahibi olur.
4 71613 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
5 71614 Bu alanın öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanır.
6 71615 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır
7 71616 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 71618 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 71619 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 71621 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 71617 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 71620 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında bilimsel araştırma yapabilir.