Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT102 Eğitim Psikolojisi 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere gelişim ve öğrenmeye ilişkin temel konular hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali Rıza AYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Eğitim Psikolojisi, Ed. Binnur Yeşilyaprak, Ankara, 2010. - Ziya Selçuk, Eğitim Psikolojisi, Ankara, 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
54 Ev Ödevi 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gelişim ve Öğrenme Psikolojisine Giriş
2 Gelişimin Doğası
3 Bedensel ve Devinsel Gelişim
4 Bilişsel Gelişim
5 Dil Gelişim
6 Freud'un Kişilik Kuramı
7 Ahlak Gelişimi
8 Öğrenmenin Doğası
9 Öğrenmede Davranışsal Yaklaşımlar
10 Ara Sınav
11 Sosyal Öğrenme Kuramı
12 Gestalt ve İnsancıl Yaklaşımda Öğrenme
13 Bilgiyi İşleme Modeli
14 Bloom'un Tam Öğrenme Modeli ve Yapılandırmacılık

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
47979 1141264 Bu dersi alan öğrenci, eğitim ve psikoloji kavramlarının anlamını açıklayabilecek,
47980 1143031 Gelişimle ilgili temel kavramları tanımlayabilecek,
47981 1149911 Bedensel ve devinsel büyüme ile ilgili kavramları öğrenebilecek,
47982 1166079 Freud'un kişilik kuramını bilebilecek,
47983 1144018 Öğrenme ile ilgili kavramları tanıyabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63851 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 63852 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar ve modeller.
3 63853 Günümüz inanç problemleri ve güncel dini konular hakkında bilgi sahibi olur.
4 63854 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
5 63855 Bu alanın öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanır.
6 63856 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır
7 63857 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 63859 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 63860 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 63862 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 63858 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 63861 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında bilimsel araştırma yapabilir.