Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IDÖ203 Arapça III 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Arapça grameri, sarf (kelime) ve nahiv (cümle) bilgisi olmak üzere iki kısımdan oluşur.Arapça III dersinde Nahiv (Cümle) bilgisi üzerinde çalışılarak öğrencilerin Arapça dil yeteneklerini geliştirmeye esas olmak üzere, cümlelerin çeşitleri, yapıları ve temel tercüme tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Mehmet Akif Demir

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Arapça Sarf Nahiv Edatlar, Dr. Mustafa Meral Çörtü 2. Arapça Cümle Bilgisi,Doç. Dr. Ahmet Yüksel 3. Mu'cemül Arabî, Serdar Mutçalı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Haftalık ders programında belirtilmiştir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Arapça Cümle Bilgisine Giriş 2. Tanımlar ve Semboller
2 1. Cümle ve Çeşitleri 2. Cümlelerin Temel yapıları ve İrabı
3 1. İsim Cümlesi ve Özellikleri 2. İsim Cümlesinin Ögeleri ve İrabı
4 1. Fiil Cümlesi ve Özellikleri 2. Fiil Cümlesinin Ögeleri ve İrabı
5 1. Tümleç ve Çeşitleri 2. Mefulü Bih ve Fih
6 1. Tümleç ve Çeşitleri 2. Mefulü Leh ve Mutlak
7 1. Özel Yapılı Fiiller 2. Yaklaşma, Umut ve Başlama Fiilleri
8 1. Harfler ve Çeşitleri 2. Fiile benzeyen Harfler, Nakıs Fiiller, Cer harfleri
9 1. Tamlama ve Çeşitleri 2. İsim Tamlaması, Sıfat Tamlaması
10 Ara Sınav
11 1. Atıf ve Atıf Harfleri 2. Atıf Harflerinin Özellikleri ve İrabı
12 1. Soru Harfleri ve Özellikleri 2. Soru Cümleleri ve Özellikleri
13 1. Olumsuzluk Harleri ve Özellikleri 2. Cümlelerde Olumsuzluk
14 1. Faili (Öznesi) Belirli Olmayan Fiil Cümleleri 2. Naibü'l-Fail ve Özellikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
12677 1135645 Arapçada cümle yapılarıyla ilgili temel tanımları ve yapıları bilir
18269 1122318 Temel tercüme tekniklerini bilir ve uygular.
26411 1132606 Cümlelerin çeşitlerinini, öğelerini ve irab durumlarını bilir.
34150 1127864 Arapçada tamlamaları ve olumsuz cümle yapılarını tanır ve türetebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63851 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 63852 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar ve modeller.
3 63853 Günümüz inanç problemleri ve güncel dini konular hakkında bilgi sahibi olur.
4 63854 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
5 63855 Bu alanın öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanır.
6 63856 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır
7 63857 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 63859 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 63860 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 63862 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 63858 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 63861 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında bilimsel araştırma yapabilir.