Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IDÖ205 Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi II 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Öğrenciye, harflerin çıkış yerlerine ve tecvid kurallarına uygun olarak Kur'ân okumayı öğretmek ve bazı ‎sûreleri ezberletmek.‎

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

‎- Kur'ân-ı Kerîm. ‎- Mustafa Kara, Tecvîd Uygulamalı Kur'ân-ı Kerîm Öğrenme Rehberi, Samsun: Selamet Yay., 2013. ‎- Hamdi Uygun, Uygulamalı Kur'ân Tecvîdi, İstanbul: Kayıhan Yay., 2005. ‎- Remzi Ateşyürek, Kur'ân Tilâvetinde Tecvîd ve Temsîl, Samsun: Etüt Yay., 2013. ‎- Abdurrahman Çetin, Kur'ân Okuma Esasları, Bursa: Emin Yay., 2013.‎

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kur'ân, Tecvid, Kısa Sûreler (Fâtihâ ve Duhâ-Nâs Arası Sûreler), Mülk Sûresi, Bakara 255, 284-286 ve ‎Haşr 18-24. Âyetler‎

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tecvid -I-‎
2 Tecvid -II-‎
3 Yâsîn Sûresini Yüzünden Okuma -I-, Kısa Sûreler ve Anlamını Ezbere Okuma -I-‎
4 Yâsîn Sûresini Yüzünden Okuma -II-, Kısa Sûreler ve Anlamını Ezbere Okuma -II-‎
5 Yâsîn Sûresini Yüzünden Okuma -III-, Kısa Sûreler ve Anlamını Ezbere Okuma -III-‎
6 Fetih Sûresini Yüzünden Okuma -I-, Kısa Sûreler ve Anlamını Ezbere Okuma -IV-‎
7 Fetih Sûresini Yüzünden Okuma -II-, Kısa Sûreler ve Anlamını Ezbere Okuma -V-‎
8 Mülk Sûresini Yüzünden Okuma -I-, Bakara Sûresi 255, 284-286. Âyetler ve Anlamını Ezbere Okuma
9 Mülk Sûresini Yüzünden Okuma -II-, Haşr Sûresi 18-24. Âyetler ve Anlamını Ezbere Okuma ve Ödev ‎Teslimi
10 Ara Sınav
11 Hucurât Sûresini Yüzünden Okuma, Mülk Sûresi ve Anlamını Ezbere Okuma -I-‎
12 Rahmân Sûresini Yüzünden Okuma, Mülk Sûresi ve Anlamını Ezbere Okuma -II-‎
13 İnsân Sûresini Yüzünden Okuma, Mülk Sûresi ve Anlamını Ezbere Okuma -III-‎
14 Nebe' Sûresini Yüzünden Okuma -I-, Mülk Sûresi ve Anlamını Ezbere Okuma -IV-‎
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1227902 Öğrenci, kurallara uygun olarak Kur'ân'ı yüzünden okur.‎
2 1227903 Öğrenci, bazı sûreleri ezbere okur ve anlamını bilir.‎
3 1227905 Öğrenci, Mülk sûresini ezbere okur ve anlamını bilir.‎

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63851 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 63852 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar ve modeller.
3 63853 Günümüz inanç problemleri ve güncel dini konular hakkında bilgi sahibi olur.
4 63854 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
5 63855 Bu alanın öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanır.
6 63856 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır
7 63857 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 63859 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 63860 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 63862 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 63858 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 63861 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında bilimsel araştırma yapabilir.