Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IDÖ207 Din Psikolojisi 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği öğrencilerine din psikolojisinin tarihçesi ve çeşitli kavramları hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali Rıza Aydın

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 7 7
2 Final Sınavı 1 7 7
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Din Psikolojisinin Tarihçesi ve İncelediği Konular
2 Bazı Müslüman Düşünürlerin Din Psikolojisi ile İlgili Görüşleri
3 Türkiye’de din psikolojisiyle ilgili çalışmalar
4 Din ve Psikoloji İlişkisi
5 Dinî İnancın Tanımı. Bireyi Allah’a İnanmaya ve İnkâra İten Etkenler
6 Dinî Düşünce, Tasavvur ve Duygunun Tanımı
7 İbadetlerin Psikolojik Değeri
8 Gelişim Dönemleri ve Dinî Hayat
9 Sufi Psikolojisi
10 Ara Sınav
11 Din Değiştirmede Etkili Olan Faktörler
12 Anormal Dinî Davranışlar
13 Psikanaliz ve Din
14 Dinarlık Tipleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
23258 1362477 Bu dersi alan öğrenci aşağığıdaki kazanımları elde eder: 1. Din psikolojisinin tarihçesi ve incelediği konular hakkında bilgi edinir. 2. İnanç ve davranış gibi dinin insana yansıyan boyutlarını bilir. 3. İnsanın güçlü bir varlığa bağlanma ihtiyacı hissettiğini öğrenir. 4. Dini inanç, düşünce, duygu ve tasavvurun tanımlarını yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71610 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 71611 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar ve modeller.
3 71612 Günümüz inanç problemleri ve güncel dini konular hakkında bilgi sahibi olur.
4 71613 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
5 71614 Bu alanın öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanır.
6 71615 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır
7 71616 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 71618 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 71619 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 71621 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 71617 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 71620 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında bilimsel araştırma yapabilir.