Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IDÖ202 Tefsir 927001 2 4 4

Dersin Amacı

- Öğrenciyi, tefsir tarihi ve usulü ile Kur'ân ilimleri konusunda bilgilendirmek. - Öğrenciyi kısa sürelerin tefsirini açıklamak. - Öğrenciye Kur'ân'daki ahlaki ilke ve erdemleri aktarmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Kur'ân-ı Kerim - İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, TDV Yay. Ankara 2012. - Mehmet Okuyan, Kısa Sûrelerin Tefsiri -I-, Düşün Yay., İstanbul 2011. - Mustafa Kara, Kur'ân ve Güzel Ahlâk, Üniversite Yay. Samsun 2016.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kur'ân Tarihi -I-
2 Kur'ân Tarihi -II-
3 Kur'ân İlimleri -I-
4 Kur'ân İlimleri -II-
5 Kur'ân İlimleri -III-
6 Kur'ân İlimleri -IV-
7 Tefsir Tarihi -I-
8 Tefsir Tarihi -II-
9 Arasınav
10 Fatiha Sûresi Tefsiri
11 Fîl, Kureyş ve Mâûn Sûreleri Tefsiri
12 Kevser, Kâfirûn ve Nasr Sûreleri Tefsiri
13 Tebbet, İhlâs, Felak ve Nâs Sûreleri Tefsiri
14 Kur'ân'da Ahlak İlkeleri
15
16

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71610 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 71611 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar ve modeller.
3 71612 Günümüz inanç problemleri ve güncel dini konular hakkında bilgi sahibi olur.
4 71613 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
5 71614 Bu alanın öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanır.
6 71615 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır
7 71616 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 71618 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 71619 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 71621 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 71617 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 71620 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında bilimsel araştırma yapabilir.