Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IDÖ206 Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi III 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Öğrenciye, tecvid kurallarına ve harflerin çıkış yerlerine uygun olarak Kur'ân okumayı öğretmek ‎ve bazı sûreleri ezberletmek. ‎

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

‎- Kur'ân-ı Kerîm.- Mustafa Kara, Tecvîd Uygulamalı Kur'ân-ı Kerîm Öğrenme Rehberi, Samsun: ‎Selamet Yay., 2013.- Hamdi Uygun, Uygulamalı Kur'ân Tecvîdi, İstanbul: Kayıhan Yay., 2005.- Remzi ‎Ateşyürek, Kur'ân Tilâvetinde Tecvîd ve Temsîl, Samsun: Etüt Yay., 2013.- Abdurrahman Çetin, Kur'ân ‎Okuma Esasları, Bursa: Emin Yay., 2013.‎

Staj Durumu

Yok

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tecvid -I-‎
2 Tecvid -II-‎
3 Bakara sûresini yüzünden okuma -I-, Yâsîn sûresini ezbere okuma ve ‎anlamını öğrenme -I-‎
4 Bakara sûresini yüzünden okuma -II-, Yâsîn sûresini ezbere okuma ve ‎anlamını öğrenme -II-‎
5 Bakara sûresini yüzünden okuma -III-, Yâsîn sûresini ezbere okuma ve ‎anlamını öğrenme -III-‎
6 Bakara sûresini yüzünden okuma -IV-, Yâsîn sûresini ezbere okuma ve ‎anlamını öğrenme -IV-‎
7 Bakara sûresini yüzünden okuma -V-, Yâsîn sûresini ezbere okuma ve ‎anlamını öğrenme -V-‎
8 Bakara sûresini yüzünden okuma -VI-, Yâsîn sûresini ezbere okuma ve ‎anlamını öğrenme -VI-‎
9 Bakara sûresini yüzünden okuma -VII-, Hucurât sûresini ezbere okuma ve ‎anlamını öğrenme -I-‎
10 Ara Sınav
11 Nisâ' sûresini yüzünden okuma -I-, Hucurât sûresini ezbere okuma ve ‎anlamını öğrenme -II-‎
12 Nisâ' sûresini yüzünden okuma -II-, Hucurât sûresini ezbere okuma ve ‎anlamını öğrenme -III-‎
13 Nisâ' sûresini yüzünden okuma -III-, Hucurât sûresini ezbere okuma ve ‎anlamını öğrenme -IV-‎
14 Nisâ' sûresini yüzünden okuma -IV-, Hucurât sûresini ezbere okuma ve ‎anlamını öğrenme -V-‎
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1227755 ‎Tecvid kurallarını anlatabilir.‎
2 1227760 ‎Kur’ân’ın bazı bölümlerini ezbere okur.‎
3 1227762 ‎Kur’an’ı talim ve tecvid kurallarına göre okur.‎

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63851 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 63852 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar ve modeller.
3 63853 Günümüz inanç problemleri ve güncel dini konular hakkında bilgi sahibi olur.
4 63854 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
5 63855 Bu alanın öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanır.
6 63856 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır
7 63857 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 63859 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 63860 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 63862 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 63858 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 63861 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında bilimsel araştırma yapabilir.