Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IDÖ208 Arapça IV 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Arapça IV dersinde Nahiv (Cümle) bilgisi üzerinde çalışılarak öğrencilerin Arapça dil yeteneklerini geliştirmeye esas olmak üzere, cümlelerin çeşitleri, yapıları ve temel tercüme tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Mehmet Akif Demir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Arapça Sarf Nahiv Edatlar, Dr. Mustafa Meral Çörtü 2. Arapça Cümle Bilgisi,Doç. Dr. Ahmet Yüksel 3. Mu'cemül Arabî, Serdar Mutçalı

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Haftalık ders programında belirtilmiştir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1.Tekid/Vurgu ve Çeşitleri 2. Lafzi Tekid, Manevi Tekid
2 1.Bedel ve Çeşitleri 2.Küll, Ba'z, İştimal Bedeli ve İrabı
3 1.Hal ve Çeşitleri 2.Müfred ve Cümle Hal ve İrabı
4 1.İstasna ve İstaisna Edatları 2.İstisna Edatlarının Özellikleri, Olumlu- olumsuz Cümlede İstisna
5 1.Temyiz ve Çeşitleri 2.Müfred ve Nisbet Temyiz ve İrabı
6 1.Sayılar ve Temyizleri 2.Tekli, onlu, yüzlü, binli, sıra sayıların temyizi
7 1.Beş İsim ve özellikleri 2.Beş ismin halleri ve cümledeki irabı
8 1.Maksur, Mankus İsimler 2.Özellikleri ve irabı
9 1.Gayrı Munsarıf İsimler ve Çeşitleri 2.Özel isimler,Cins İsimler ve sıfatlarda Gayrı Munsarıflık
10 Ara Sınav
11 1.Şart Cümlesi ve Şart Edatları 2.Cezmeden ve Cezmetmeyen Şart Edatları
12 1.Cevap Cümlesi 2.Cevap Cümlesinin özellikleri ve İrabı
13 1.Mebni İsimler 2.Zamirler, İşaret isimleri, soru isimleri v.b
14 1.Mebni Fiiller 2.Mazi, Muzari ve Emir Fiillerinde Mebnilik
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
50785 1162519 Arap dilinde temel gramer bilgisine sahip olur.
50786 1166458 Cümlelerin çeşitlerinini, öğelerini ve irab durumlarını bilir
50787 1170863 Temel tercüme tekniklerini bilir ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63851 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 63852 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar ve modeller.
3 63853 Günümüz inanç problemleri ve güncel dini konular hakkında bilgi sahibi olur.
4 63854 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
5 63855 Bu alanın öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanır.
6 63856 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır
7 63857 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 63859 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 63860 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 63862 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 63858 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 63861 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında bilimsel araştırma yapabilir.