Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IDÖ212 Türk Eğitim Tarihi 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Türk eğitim tarihinin önemini kavrama; Türk eğitim tarihinin tarihsel sürecini bilme; Türk eğitim tarihinin eğitim uygulamalarında bireysel ve toplumsal yararlarını kavrama.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

HASAN AYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Derslerde, Düz Anlatım, Soru Yanıt, İşbirlikli Öğrenme, Tartışma, Bireysel çalışma ve problem çözme gibi öğretim yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akyüz, Yahya. (2009). Türk Eğitim Tarihi (M.Ö. 2000-M.S. 2009). Ankara: PegemA Yayınları. Öymen H. R. -Dağ, Mehmet. (1974) İslam Eğitim Tarihi, Ankara: MEB Yayınları. Başar, Erdoğan. (2004). Milli Eğitim bakanları ve Faaliyetleri (1920-1960). İstanbul: MEB Yayınları. Koçer, H. A. (1967). Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Problemi (1848 – 1967). Ankara: MEB Yayınları. Korkut, H.(1984). Türk Üniversiteleri ve Üniversite Araştırmaları. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları. Öztürk, Cemil (1998). Türkiye’de Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştiren Kurumlar. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları. Öztürk, Cemil (1996). Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Tekeli, İ. ve Selim İ. (1993). Osmanlı İmparatorluğunda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü. Ankara: TTK Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bir kavram olarak Eğitim ve tarih; Orta Asya Türk devletlerinde eğitim; Müslüman Türk devletlerinde eğitim; Selçuklularda ilk orta ve yüksek öğretim ve medreseler; Osmanlı İmparatorluğunda eğitim ve eğitimde yapılan reformlar; Osmanlı imparatorluğunun son dönemlerinde eğitimde modernizasyon; Cumhuriyet Dönemi eğitim anlayışı ve felsefi temelleri; Atatürk ve eğitim alanındaki devrimler; günümüzde Türk eğitim sisteminin yapısı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
29 Bireysel Çalışma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bir Kavram Olarak Eğitim ve Tarih
2 Orta Asya Türk devletlerinde Eğitim
3 Türk İslam Devletlerinde Eğitim
4 Selçuklularda İlk, Orta ve Yüksek Öğretim
5 Medreseler
6 Osmanlı İmparatorluğunda Eğitim ve Eğitimde Reformlar
7 Osmanlı İmparatorluğunda Eğitim ve Eğitimde Reformlar
8 Tanzimat Sonrası Süreçte Eğitimdeki Gelişmeler ve reformlar
9 Arasınav
10 Cumhuriyet Dönemi Eğitiminin Felsefi ve hukuki Temelleri
11 Cumhuriyet Döneminde Eğitim ve Devrimler
12 Atatürk'ün Eğitim Felsefesi
13 Cumhuriyet döneminde ilk, orta ve Yüksek Öğretimdeki Gelişmeler
14 Cumhuriyetten Günümüze Türk Eğitim Sisteminin Yapısı
15 Final sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
47941 1384228 Türk eğitim sisteminin tarihsel gelişim süreçlerini bilir.
47942 1379066 Türk eğitim sisteminin tarihsel gelişimini bilmenin bireysel ve toplumsal yaralarını açıklar.
47943 1384339 Türk eğitimindeki tarihsel olguları bilir.
47944 1370203 Türk eğitim sistemindeki tarihsel sorunları bilir ve analiz eder.
47945 1350083 Toplumsal ve eğitimbilimsel sorunlara çözümler önerebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71610 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 71611 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar ve modeller.
3 71612 Günümüz inanç problemleri ve güncel dini konular hakkında bilgi sahibi olur.
4 71613 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
5 71614 Bu alanın öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanır.
6 71615 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır
7 71616 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 71618 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 71619 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 71621 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 71617 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 71620 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında bilimsel araştırma yapabilir.