Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Mat. Tasarımı 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu ders öğretmen adayı öğrencilere, öğretim araç-gereçlerinin kullanılması ve öğretim materyallerinin geliştirilmesi ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Mevlüt KAYA - Yrd.Doç.Dr.Hasan DAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özcan Demirel ve Eralp Altun, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme , Pegama Yayını, 2012. S.Sadi Seferoğlu, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme , Pegama Yayını, 2006. H.İbrahim Yalın, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Nobel Yayını, 2006. Zeki Kaya, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme , Pegama Yayını, 2005. Aytekin İşman, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Nobel Yayını, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli ders materyali, vb.) geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 1 20 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitim ve Öğretim Teknolojisi
2 Öğretim Teknolojisi ve İletişim
3 Öğretim Materyallerinin Seçimi ve Tasarımı
4 Öğretim Materyallerinin Hazırlanması
5 Öğretim Sürecinde Kullanılan Araçlar
6 Görsel - İşitsel Araçlar ve Kullanılması
7 Sunu Materyalleri
8 İletişim Teknolojileri
9 Eğitimde Bilgisayar Kullanımı
10 Eğitimde İnternet Kullanımı
11 Dönemiçi Değerlendirmesi
12 Uzaktan Eğitim
13 Öğretim Materyallerinin Değerlendirilmesi
14 Alternatif Ders Materyali Geliştirme
15 Çeşitli Materyaller ve Eğitimdeki Yeri
16 Dönem Sonu Değerlendirmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
47351 1153136 Öğretmen adayları öğretim teknolojisi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
47352 1155432 Konuya uygun öğretim araç-gereçlerini seçer ve tasarlar.
47353 1156049 Tepegöz, projeksiyon ve bilgisayar vb. öğretim araç ve gereçlerini kullanır.
47354 1146592 Öğretim araçlarıyla ilgili olarak tepegöz saydamı, ders notu, model, afiş, slayt ve powerpoint sunusu gibi iki ve üç boyutlu araç ve materyal geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63851 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 63852 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar ve modeller.
3 63853 Günümüz inanç problemleri ve güncel dini konular hakkında bilgi sahibi olur.
4 63854 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
5 63855 Bu alanın öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanır.
6 63856 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır
7 63857 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 63859 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 63860 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 63862 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 63858 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 63861 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında bilimsel araştırma yapabilir.