Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İDÖ310 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Topluma hizmet noktasındaki bir projenin belirlenmesi, sürecin yapılandırılması ve uygulamaya konulmasına yönelik öğretmen adaylarına beceriler kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

E. PERŞEMBE, M. KÖYLÜ, S. EREN, C. BATUK, Y. MACİT, H. AYDIN, Y. KESKİN, M. KARA, H. DAM, H. ATSIZ, M.A. DEMİR, A. YÜKSEK,

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aksoy B., Çetin, T., Sönmez, Ö.F.(2009). Topluma Hizmet Uygulamaları. Ankara: PegemA Yatyınları. Kuzucu, K., Kamer, S.T. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları. Ankara: PegemA yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
22 Proje Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
22 Proje Hazırlama 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dönem boyunca projenin belirlenmesi, sürenin yapılandırılması ve uygulamaya konulması
2 Çalışma haftası
3 Çalışma haftası
4 Çalışma haftası
5 Çalışma haftası
6 Çalışma haftası
7 Çalışma haftası
8 Çalışma haftası
9 Vize Sınavı
10 Çalışma haftası
11 Çalışma haftası
12 Çalışma haftası
13 Çalışma haftası
14 Çalışma haftası
15 Final sınavı (Proje-Ödev Değerlendirmesi)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
48000 1229128 Alanı ile ilgili toplumdaki güncel sorunları tanımlar.
48001 1124231 Toplumun güncel sorunlarını çözümlemeye yönelik projeler hazırlar.
48002 1124412 Sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak görev alabilir.
48003 1133612 Proje hazırlama süreçlerini bilir.
48004 1142663 Topluma hizmet uygulamaları dersinin varoluş amaçlarını ve içeriğini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63851 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 63852 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar ve modeller.
3 63853 Günümüz inanç problemleri ve güncel dini konular hakkında bilgi sahibi olur.
4 63854 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
5 63855 Bu alanın öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanır.
6 63856 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır
7 63857 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 63859 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 63860 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 63862 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 63858 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 63861 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında bilimsel araştırma yapabilir.