Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İDÖ314 Özel Öğretim Yöntemleri I 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Din eğitim ve öğretimi alanının temel kavramları, Din Kül. ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamında genel ve özel eğitim kavramlarının tanıtılması, ilköğretim boyutunda Din Kül. ve Ahlak Bilgisi dersinin amaç ve kazanımlarının tanıtılması ve bunların derste çeşitli materyal, yöntem ve tekniklerin kullanılarak uygulamasını sağlama, DKAB dersinde drama ve eğitsel oyun uygulamaları, DKAB dersinde ölçme ve değerlendirme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç.Dr. Yakup KESKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Halis Ayhan, Türkiye'de Din Eğitimi, M.Ü. İFAV yay, İstanbul, 1999 2. İlköğretim DKAB Dersi Öğretim Programı ve Klavuzu, MEB, Ankara 2006 3. Muhsin Hesapçıoğlu, Öğretim İlke ve Yöntemleri, 3. Baskı, Beta Yay, İstanbul, 1994. 4. Recai Doğan-Cemal Tosun, DKAB Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri, PegemA yay, Ankara 2003 5. Akyürek, S. DKAB Öğretimi, Nobel: 2008

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Alanın temel kavramları Din öğretimi programlarının tarihçesi ve yasal dayanakları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretim programının dayandığı ilkeler ve amaçları İnanç-ibadet öğretimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 6 6
6 Uygulama/Pratik 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Özel Öğretim Yöntemleri I dersinin amacı, muhtevası, ders kaynakları, dersin işlenişi hakkında bilgilendirme, DKAB dersinin Milli Eğitim Temel Yasası’ndaki yeri.
2 Türkiye'de Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin tarihi gelişimi
3 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin bireysel ve toplumsal temelleri, yasal dayanakları
4 Dünyadaki din eğitimi modelleri karşısında Türkiye'de din dersleri, Başlıca din öğretimi program yaklaşımları; Din öğretiminde program geliştirme süreci
5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretim programının dayandığı ilkeler ve amaçları, DKAB programının temel yaklaşımları
6 DKAB dersinin temel bileşenleri (inanç-ibadet-ahlak) ve gelişim basamakları
7 Mevcut Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi programının incelenmesi (Öğrenme alanları açısından)
8 Mevcut Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi programının incelenmesi (Kazanımlar ve değerlendirme süreçleri açısından)
9 Arasınav
10 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretimi için öğretim strateji - yöntem-tekniklerin kullanım ilkeleri
11 DKAB dersinde kullanılabilecek ilke ve yöntemleri (örnek olay, proje temelli öğrenme, problem çözme, işbirlikli öğrenme, probleme dayalı öğrenme, bilişsel çıraklık, durumsal ve bağlamsal öğrenme vb.) ve sınıf içi uygulamalar
12 DKAB dersinde kavram öğretimi ve uygulama
13 DKAB dersinde ayet ve hadislerin kullanımı ve uygulama DKAB dersinde drama ve eğitsel oyun uygulamaları
14 DKAB dersinde proje ve performans ödevleri ve uygulama, DKAB dersinde ölçme ve değerlendirme ve uygulama
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
47763 1141307 Türk Milli Eğitim Sisteminde DKAB dersinin yerini ve önemini kavrar.
47764 1141747 DKAB öğretim programını öğrendiği kuramsal bilgiler çerçevesinde değerlendirir.
47765 1151489 Öğretim sürecine uygun materyaller ve kaynakları kullanır.
47766 1152413 DKAB öğretim etkinlikleri planlayabilme, ders planı ve günlük plan yapar.
47767 1162454 Öğretim ilke, yöntem ve tekniklerini bilir ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63851 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 63852 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar ve modeller.
3 63853 Günümüz inanç problemleri ve güncel dini konular hakkında bilgi sahibi olur.
4 63854 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
5 63855 Bu alanın öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanır.
6 63856 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır
7 63857 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 63859 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 63860 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 63862 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 63858 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 63861 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında bilimsel araştırma yapabilir.