Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Türk milli eğitim sistemini, Bakanlık teşkilatını, okuldaki yönetimsel iş ve işlemleri, eğitim yönetimi yaklaşımlarını ve denetimi kavrama.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

HASAN AYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Derslerde, anlatım, soru--cevap, tartışma, grup çalışması, bireysel çalışma ve problem çözme gibi yöntem ve teknikler kullanılacaktır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şişman, M. ve Taşdemir, İ. (2008). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: PegemA Yayıncılık. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2008). Ed. A. Oktay, İstanbul: Kriter Yayıncılık. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2008). H. B. Memduhoğlu ve K. Yılmaz, Ankara: PegemA Yayıncılık. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2008). K. Keskinkılıç, Ankara: PegemA Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım. Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Bu konudaki kaynakların tanıtılması. Cumhuriyetten önceki eğitim durumumuzun ve öğretmen yetiştiren kurumların incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitim sistemi ve okul yönetimi ile ilgili temel kavramlar
2 Türk eğitim sisteminin tarihsel temelleri
3 Türk eğitim sisteminin yasal temelleri
4 Türk milli eğitim sistemi
5 Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve yönetim yapısı
6 Okul yönetiminde personel hizmetler
7 Okul yönetiminde öğrenci hizmetleri
8 Okul yönetiminde eğitim-öğretim hizmetleri
9 Ara Sınav
10 Okul işletmesinin yönetimi
11 Eğitim yönetimine farklı bakış açıları
12 Eğitim yönetimine farklı bakış açıları
13 Türk eğitim sisteminde denetim
14 Okulda insan ilişkileri ve yıldırma
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
47989 1153853 Toplum ve okul, okul ve aile arasındaki ilişkilerin ve iletişimin; aile katılım yöntem ve etkinliklerinin önemini kavrar.
47990 1145562 Eğitim denetiminin kapsamı ve amacını tanımlar, yasal dayanaklarının farkında olur.
47991 1154027 Eğitim yönetimi sürecini oluşturan öğeler arası ilişkileri kavrar ve eğitim yönetiminde ortaya çıkan yeni yaklaşımları değerlendirir.
47992 1151680 Okulda eğitim ve öğretim, personel ve öğrenci iş ve hizmetleriyle ilgili çalışmaların farkında olur ve bunların önemini kavrar.
47993 1147843 Türk eğitim sisteminin tarihsel temellerini, Türk eğitim sisteminin bugünkü yapısını ve işleyişini bilir ve aralarındaki farkları ve ilişkileri kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63851 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 63852 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar ve modeller.
3 63853 Günümüz inanç problemleri ve güncel dini konular hakkında bilgi sahibi olur.
4 63854 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
5 63855 Bu alanın öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanır.
6 63856 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır
7 63857 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 63859 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 63860 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 63862 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 63858 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 63861 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında bilimsel araştırma yapabilir.