Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İDÖ408 Öğretmenlik Uygulaması 927001 4 8 9

Dersin Amacı

Öğretmen adaylarına sınıf içinde (gerçek sınıf ortamında) öğretmenlik becerisi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kara

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fakülte Okul İşbirliği YÖK DÜNYA BANKASI Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi: Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersle ilgili genel bilgiler, Uygulama okulunun tanıtımı
2 Uygulama okulunda öğretmenlik uygulaması, ders planı hazırlama
3 Uygulama okulunda öğretmenlik uygulaması, ders planı hazırlama
4 Uygulama okulunda öğretmenlik uygulaması, ders planı hazırlama
5 Uygulama okulunda öğretmenlik uygulaması, ders planı hazırlama
6 Uygulama okulunda öğretmenlik uygulaması, ders planı hazırlama
7 Uygulama okulunda öğretmenlik uygulaması, ders planı hazırlama
8 Uygulama okulunda öğretmenlik uygulaması, ders planı hazırlama
9 ARA SINAV HAFTASI
10 Uygulama okulunda öğretmenlik uygulaması, staj dosyası hazırlama
11 Uygulama okulunda öğretmenlik uygulaması, staj dosyası hazırlama
12 Uygulama okulunda öğretmenlik uygulaması, staj dosyası hazırlama
13 Uygulama okulunda öğretmenlik uygulaması, staj dosyası hazırlama
14 Uygulama okulunda öğretmenlik uygulaması, staj dosyası hazırlama
15 FİNAL SINAV HAFTASI
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
48020 1150662 Meslektaşları ile işbirliği yapma becerisi kazanır.
48021 1161047 Kazanıma uygun öğretim materyalleri geliştirir ve kullanır.
48022 1144177 Sınıf yönetimi ile ilgili becerileri kazanır.
48023 1164513 Öğretimi planlar ve uygular
48024 1163152 Öğretim sürecinin değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63851 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 63852 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar ve modeller.
3 63853 Günümüz inanç problemleri ve güncel dini konular hakkında bilgi sahibi olur.
4 63854 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
5 63855 Bu alanın öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanır.
6 63856 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır
7 63857 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
8 63859 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
9 63860 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
10 63862 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
11 63858 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir.
12 63861 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında bilimsel araştırma yapabilir.