Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET101 Anatomi-I 927001 1 1 9

Dersin Amacı

Veteriner Anatomi I dersi, Veteriner Anatomi terminolojisi ile evcil memeli hayvanların (sığır, at, koyun, domuz, köpek vb.) ve kanatlıların (tavuk esas alınarak) Lokomotor sistemi (kemik, eklem ve kas bilimi) ve Sinir sistemini komparatif olarak öğreterek, mesleki derslere alt yapı oluşturmayı amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat Kabak, Prof. Dr. Murat Erdem Gültiken, Doç. Dr. Burcu ONUK

Ön Koşul Dersleri

Klinik Muayene Yöntemleri-II,Klinik Muayene Yöntemleri-I.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. The Anatomy of the Domestic Animals Vol - I ve II 2. -The Anatomy of the Dog 3. -The Circulatory System, the Skin, and the Cutaneous Organs of the Domestic Mammals 4. -Anatomy of the Domestic Birds 5. -The Technique of Dissectio 6. -Clinical anatomy for small animal practitioners 7. -Guide to regional ruminant anatomy based on the dissection of the goat 8. Evcil Kuşların Anatomisi (N. Dursun, 2002). 9. -Kompendium der Geflügelanatomie (E. Schwarze, L. Schröder, 1979). 10. -The anatomy of the domestic animals ( R. Getty, 1975) 11. -A Colour Atlas of Avian Anatomy (J.McLelland, 1990)Domestic Animals Volume-I Verlag Paul Parey, Berlin – Hamburg, 1986. 12 .Veteriner Anatomi IProf.Dr. Nejdet DursunMedisan Yayınevi-Ankara 13.Veteriner Anatomi IProf. Dr. Ali BahadırEzgi Kitabevi-BursaDoç.Dr. Hüseyin Yıldız 14.Anatomi Atlası Dr. Ali AYYILDIZNobel Tıp Kitabevleri İstanbul 15.Veteriner Anatomi Atlası- Köpek/ Çeviri editörü:Doç. Dr. İbrahim KÜRTÜL-medipres 16.Veteriner Anatomi Atlası- Sığır/ Çeviri editörü:Prof. Dr. Kamil Beşoluk- medipres 17.Veteriner Anatomi Atlası- At/ Çeviri editörü:Doç. Dr. Özcan ÖZGEL -medipres

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veteriner Anatomi terminolojisi ile evcil memeli hayvanların (sığır, at, koyun, domuz, köpek vb.) ve kanatlıların (tavuk esas alınarak) lokomotor (hareket) ve sinir sistemleri karşılaştırmalı olarak öğretilir. Teorik derste anlatılan konuların tatbikatı ve diseksiyonları, aynı hafta içinde yer alan uygulama saatlerinde yapılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 3 45
6 Uygulama/Pratik 15 4 60
29 Bireysel Çalışma 15 4 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 28 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel Anatomi terimleri, Genel Osteologia Doç. Dr.Burcu ONUK Osteologia 1.pptx
2 Columna vertebralis (omurga), Thorax (göğüs kafesi), costae, sternum Doç. Dr.Burcu ONUK Osteologia 1.pptx
3 Ön ekstremite kemikleri Doç. Dr.Burcu ONUK Osteologia 2.pptx
4 Arka ekstremite kemikleri Doç. dr. Burcu ONUK Osteologia 3.pptx
5 Cranium ve cranium’u oluşturan kemikler Doç. Dr. Burcu ONUK Osteologia 4.pptx
6 Viscerocranium, Mandibula, os hyoideum Doç. Dr. Burcu ONUK Osteologia 4.pptx
7 Eklem bilimine (arthrologia) giriş, articulatio temporomandibularis, articulationes columnae vertebrales ve articulationes thoracis eklem_notlar1.pdf
8 Ön ve arka bacak eklemleri, eklem_notlar2.pdf
9 Kas bilimine (myologia ) giriş ve musculi cutanei, musculi capitis, musculi faciales, musculi colli, musculi hyoidei, musculi dorsi MYOLOGIA 1.pdf
10 Musculi thoracis, musculi intercostales, diaphragma, musculi abdominis, musculi caudale, musculi membri thoracici, musculi membri pelvini MYOLOGIA 2.pdf
11 Sinir sistemi; Systema nervosum centrale, Medulla spinalis, encephalon (rhombencephalon, mesencephalon) Prof. Dr. Murat KABAK Sinir Sistemi 1.pdf
12 Sinir sistemi; Encephalon (prosencephalon) ve meninges ARASINAV Prof. Dr. Murat KABAK Sinir Sistemi 2.pdf
13 Sinir sistemi; Systema nervosum periphericum, (Nevri craniales) Prof.Dr. Murat KABAK Sinir Sistemi 3.pdf
14 Sinir sistemi; Systema nervosum periphericum (nervi spinales, nervi cervicales, nervi thoracici, nervi lumbales, nervi sacrales, nervi caudales) Prof.Dr. Murat KABAK Sinir Sistemi 3.pdf
15 Sinir sistemi; Systema nervosum autonomicum (pars sympathica, pars parasympathica) Prof. Dr. Murat KABAK Sinir Sistemi 4.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1111700 Öğrenci veteriner hekimlik diline temel teşkil edecek anatomi terminolojisini kullanır.
2 1111703 Öğrenci evcil memeli ve kanatlı hayvanların kemiklerini tanır ve türler arasındaki sabit anatomik benzerlik ve farklılıkları ögrenir.
3 1111704 Öğrenci evcil memeli ve kanatlı hayvanların kaslarını tanır ve bu kasların fonksiyonlarını öğrenir.
4 1111705 Kemiksel yapıları inceleyerek tür ayrımını yapabilme yeteneği kazanır.
5 1111711 Öğrenci evcil memeli ve kanatlı hayvanların sinir sistemlerinin temel özellikleri ile hayvan türleri arasındaki sabit anatomik benzerlik ve farklılıkları öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3
2 4 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3
3 4 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3
4 4 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3
5 4 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek