Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET105 Veteriner Hekimliğe Giriş ve Tarihi 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin üniversiteye, fakülteye ve veteriner hekimliği mesleğine uyumunu sağlamak, Dünyada ve Türkiye'de veteriner hekimliğin tarihsel gelişimine ilişkin bilgiler sunarak mesleki bilinç oluşturmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Berfin Melikoğlu Gölcü

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dunlop R., Williams D.J.(1996). Anciet Greeks. In, Veterinary Medicine An Illustrated History. Mosby-Year Book Inc., Missouri. Erk N. (1978). Veteriner Tarihi, Ankara Üniversitesi Basımevi Ankara Erk N., Dinçer F. (1970). Türkiye’de Veteriner Hekimlik Öğretimi ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tarihi. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. Smithcors F.J.(1958). Evolution of the Veterinary Art. Tindall and Cox, London.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veteriner hekim ve veteriner hekimliğin tanıtılması, Dünyada ve Türkiye’de üniversiter sistem yüksek öğretim kurumları, Dünyada ve Türkiye’de Veteriner hekimliği tarihi, veteriner hekimliği örgütlenmesi, veteriner hekimliğinde etik ve deontoloji kavramları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 1 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 26 26
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 36 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Veteriner hekim ve veteriner hekimliğin tanıtılması veteriner hekim ve veteriner hekimliğin tanıtılması.ppt
2 Yükseköğretim kavramı, kurumları ve elemanları Dünyada ve Türkiye'de üniversitelerin gelişimi yükseköğretim-üniveristelerin gelişimi.ppt
3 Veteriner hekimliğin üniversiter sistemde ve meslekler arasındaki yeri VETERİNER HEKİMLİĞİN ÜNİVERSİTER SİSİTEMDE VE MESLEKLER ARASINDA YERİ.ppt
4 Veteriner hekimliği tarihinin, veteriner hekimliği eğitim-öğretim programındaki yeri ve önemi, bilim ve tıp tarihi ile ilişkisi veteriner hekim ve veteriner hekimliği tarihinin eğitim-öğretim programındaki yeri.ppt
5 Tarih ve veteriner hekimliği tarihinin kaynakları veteriner hekim ve veteriner hekimliğin tarihinin kaynakları.ppt
6 Evciltme olgusunun tanımlanması İnsan hayvan ilişkisinin başlangıcı Evciltme insan-hayvan.ppt
7 Tarihte hastalık paradigmaları ve tedavi yöntemleri Hastalık Paradigmaları.ppt
8 Geçmişten günümüze veteriner hekimliğin profili ve çeşitli uygarlıklarda veteriner hekime verilen adlar Geçmişten günümüze Veteriner Hekimlİğin profili ve çeşitli uygarlıklarda veterİner hekime verilen adlar.ppt
9 Arasınav
10 Dünyada ve Türkiye'de bilimsel veteriner hekimliğin tarihçesi bilimsel veteriner hekimliği.ppt
11 Türkiye'de veteriner hekimliğin örgütlenmesi TÜRKİYE'DE VETERİNER HEKİMLİĞİN ÖRGÜTLENMESİ.ppt
12 Uluslar arası örgütler ve veteriner hekimlik uluslararası kuruluşlar.ppt
13 Veteriner hekimlerin halk sağlığındaki hizmetleri Veteriner hekimlerin halk sağlığındaki hizmetleri.ppt
14 Türkiye'de veteriner hekimliği mesleğinin öncüleri Türkiye'de veteriner hekimliği mesleğinin öncüleri.ppt
15 Veteriner hekimliğinde etik ve deontoloji (Kavram ve yaklaşımlar) etik ve deontoloji.ppt
16 İnternet Kaynakları ile diğer kaynakların tanıtımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
19976 1215245 Öğrencilerin veteriner fakültesine ve mesleğe uyumunu sağlamak
32112 1121297 Veteriner hekimliğin geçmişten günümüze tanınmasını sağlayarak, öğrencilere hekimlik nosyonunu kazandırmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
19976 1 1 2 1 2 2 3 3 1 5 2 5
32112 1 1 3 2 4 2 3 3 1 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek