Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET107 Medikal Biyoloji 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Biyolojide temel kavramlar, canlılar evreni, canlıların evrimi, sınıflandırılması, hücre yapısı ve farklılıkları, hücre bölünmesi, enerji ve yaşam, metabolizma, enzimler, genetiğin temel kavramları, DNA, RNA yapısı ve görevleri, moleküler biyolojinin temel ilkeleri, bakteri genetiği hakkında bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Serbülent YİĞİT

Ön Koşul Dersleri

Bulunmamaktadır

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Günalp A., Ayter Ş., Lüleci G.,Kart A., Sakızlı M. 1994. Tıbbi Biyoloji Ders kitabı Meteksan Yayınevi, Ankara Aydın F., Gürtekin M. 2002. Tıbbi Biyoloji Nobel Tıp Kitabevleri Karol S. 1988. Hücre Biyolojisi. Evren Ofset. Aydın N., İzgür M., Diker K.S., Yardımcı H., Esendal Ö., Paracıkoğlu J. Akan M., 2006. Veteriner Mikrobiyoloji (Bakteriyel Hastalıklar),İlke-Emek Yayınları, ANKARA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

-

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 2 32
8 Rehberli Problem Çözümü 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medikal biyolojiye giriş ve kapsama alanı 1. Medikal Biyolojiye giriş.ppt
2 Canlılar ve hücre yapısı genel özellikleri 2. Hücrenin yapısal özellikleri.ppt
3 Virüsler ve genetik özellikleri virüs genel.pptx
4 Prokaryot ve ökaryotlar 4.. prokaryotlar ve ökaryotlar.ppt
5 Hücre iskeleti ve görevleri 5- Hücre iskeleti.ppt
6 Hücre organellerinin yapıları ve görevleri 6- ER ve Ribozomlar.ppt
7 Enzimler ve hücre metabolizması 7- ER'de protein transportu.ppt
8 Hücrede aerobik ve anaerobik solunum reaksiyonları 8- Çekirdek içine ve dışına taşıma.ppt
9 Ara sınav
10 Fotosentez olayı Lizozom ve Peroksizomun fonksiyonu.ppt
11 Mendel genetiği, Mendel kuralları, kalıtımla ilgili önemli kavramlar 11-Mendel yasaları.ppt
12 Mitoz ve mayoz bölünme 12-Mitoz-mayoz..ppt
13 Moleküler biyolojinin temelleri, DNA ve RNA'nın yapı ve fonksiyonları 12- Genetik materyalin yapısı.ppt
14 Protein sentezi 13. RNA'nın yapı ve fonksiyonu_yeni.pptx
15 Mutasyonlar 14-mutasyonlar ve mutagenez.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1127916 Canlılar alemi ve doğanın dengesi,biyolojik organizasyonu kavrayacaktır.
2 1144769 Genlerden protein sentezinin gerçekleşmesi mekanizmalarını kavrayacak ve mutasyonların sonuçlarını yorumlayabilecektir.
3 1134942 Mendel genetiği ile başlayan süreçten günümüze genetikte meydana gelen değişimleri, genlerin yapı ve fonksiyonlarını ve organizma için önemini kavrayacaktır.
4 1138543 Vitaminler ve sağlık açısından rollerini değerlendirebilecektir.
5 1120394 Karbonhidrat, lipid, protein ve nükleik asit gibi biyomoleküllerin yapılarını ve görevlerini tanımlayabilecektir
6 1134447 Hücre bölünmesi, hücre döngüsü ve farklılaşmasının mekanizmasını öğrenecektir.
7 1128622 Hücreyi oluşturan organellerin yapı ve görevlerini tanımlayabilecek ve aralarındaki ilişkileri değerlendirebilecektir.
8 1146976 Hücrenin yapı ve görevlerini tanımlayabilecek ve farklı hücre tiplerinin ayrımını yapabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 5
8 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek