Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET111 Organik Kimya 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Bu ders birinci yıl veteriner hekimlik öğrencilerine organik kimyanın temel bilgilerini vermek ve onlara eğitimlerinde organik kimyanın önemini tanıtmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali ERTEKİN, Prof. Dr. Gül Fatma YARIM, Prof. Dr. Sena ÇENESİZ, Prof. Dr. Cevat NİSBET, Prof. Dr. Gülay ÇİFTÇİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tüzün, C. Mart 2007. Organik Kimya. Palme Yayınevi. Ankara. Tüzün, C. Ocak 2007. Biyokimya. Palme Yayınevi. Ankara. Kocaokutgen, H. 2012. Organik Kimya. Erol Ofset Matbaacılık ve Yayıncılık-Ambalaj. Samsun.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Organik kimyaya giriş, Alkanlar, alkenler, alkinler Ketonlar, aldehitler ve karboksilik asitler Akoller, eterler ve esterler Aromatik bileşikler Karbonhidratlar Aminoasitler, peptidler ve proteinler Nükleik asitler Alaetli organik analiz

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 1 16
29 Bireysel Çalışma 16 1 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 1 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 1 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Organik kimyaya giriş Organik kimya.pptx
2 Alkanlar, Alkenler ve Akinler Organik kimya.pptx
3 Aldehitler ve ketonlar Organik kimya.pptx
4 Karboksilik Asitler Organik kimya.pptx
5 Alkoller Organik kimya.pptx
6 Eterler Organik Kimya 1.pdf
7 Esterler Organik Kimya 2.pdf
8 Arasınav Organik Kimya 3.pdf
9 Aromatik Bileşikler Organik Kimya 4.pdf
10 Karbonhidratlar Organik Kimya 5.pdf
11 Aminoasitler ve peptidler Organik Kimya 6.pdf
12 Proteinler ORGANİK KİMYA.ppt
13 Nükleik asitler ORGANİK KİMYA.ppt
14 Aletli Organik Analiz Metotları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1130773 Yem ve gıdaların yapısında bulunan besin maddelerini ve metabolizmalarını anlamalarına temel oluşturur
2 1135319 Fonksiyonel grupların verdigi reaksiyonları öğrenir
3 1124575 Yem ve gıda teknolojisi uygulamalarında geçerli olan temel reaksiyonları öğrenir
4 1141434 Organik bileşiklerin analiz metotlarını öğrenir
5 1163596 Organik moleküller ve fonksiyonel gruplarını öğrenir
6 1195133 Alkoller, eterler ve esterleri öğrenir
7 1139150 Karma yem ve yem ham maddelerinin laboratuar analizleri için temel bilgileri öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4
2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4
3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3
4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4
5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5
6 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5
7 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek