Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET151 Kök Hücre 927003 1 1 1

Dersin Amacı

Kök hücreyi (stem cells) tanımak, hücreler ile benzerliklerini ve farklılıklarını anlamak, kök hücre çeşitlerini öğrenmek, nasıl ve hangi gelişim aşamasında elde edilebilirler, kendilerine özgü özellikleri nelerdir, tedavi amaçlı nasıl yararlanabilir, kendisini yenileyebilme gücüne sahip olan kök hücrenin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Şerife TÜTÜNCÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders sunumları Gualandiris A., et all., Mol. Biol. Cell, 11(12):4295-308,2000 2- Kawai H.,etAll, Journal Biol. Chem., 237(31):19643-8,1998 3- http://www.nih.gov/news/stemcell/

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kök hücrelerin yapı ve fonksiyonları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 15 1 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kök hücrelerin Biyolojisi 1. Kök Hücre.pdf
2 Kök hücrelerin tipleri Kök Hücre Tipleri.pdf
3 Embriyonik kök hücreler Embriyonik Kök Hücreler.pdf
4 Embriyonik kök hücrelerin tipleri Embriyonik Kök Hücreler.pdf
5 Embriyonik kök hücrelerin kullanımı Embriyonik Kök Hücre Kullanım Alanları.pdf
6 Mezenşimal kök hücreler Kök Hücre Tipleri.pptx
7 Erişkin kök hücreler 4. Erişkin Kök Hücre Tipleri.pdf
8 Arasınav
9 Kordon kanı ve Plasental kök hücreler 6. Kordon Kanı Kök Hücresi.pdf
10 Hemopoetik kök hücreler Hemapoetik Kök Hücreler.pdf
11 Büyüme faktörleri Büyüme Faktörleri.pdf
12 Büyüme faktörlerinin sınıflandırılması Büyüme Faktörleri.pdf
13 Büyüme faktörlerinin önemi Büyüme Faktörleri.pdf
14 Kök hücreler ve büyüme faktörleri arasındaki etkileşim Büyüme faktörleri 2.pdf
15 Kök hücrelerin kullanım alanları Kök Hücre Kullanım Alanları.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272728 Kök hücreyi tanımlar.
2 1272729 Kök hücrelerin çeşitlerini öğrenir.
3 1272730 Kök hücrelerin elde edilme yollarını öğrenir.
4 1272731 Erişkin ve embriyonel kök hücrelerin karşılaştırmasını yapar.
5 1272732 Kök hücrelerin kullanım alanlarını öğrenir.
6 1272733 Büyüme faktörlerini tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3
2 5 3 2 2 3 2 3 2 4 3 2 3
3 5 3 3 3 2 2 2 3 4 3 2 3
4 4 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 3
5 5 3 2 2 2 3 2 2 4 2 2 3
6 5 3 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek