Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET153 Anatomik Preparat Hazırlama Teknikleri 927003 1 1 1

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilere kendilerinin hazırlayacakları anatomik preparatlar ile Anatomi bilgilerinin pekiştirilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat KABAK, Doç. Dr. Burcu ONUK, Prof. Dr. Murat Erdem GÜLTİKEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Genel Anatomi prensipler ve uygulamalar, Esat ADIGÜZEL. (2011), ‘’30. Bölüm, Kadavra Diseksiyonu’’ ss:284-289, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul 2.The Technique of Dissection, Tompsett D.H. ,(1970), London 3.Anatomide Disseksion, Fazıl NOYAN (1989), İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul 4.Dissection of the Dog and Cat, Michael J. SHİVELY (1985), Iowa State University, Iowa 5.Normal Anatomi Disseksiyon Kılavuzu, Şevket SELVİLİ (1983), İstanbul 6.Gross Anatomy Dissector, Richard S. SNELL (1978), Boston

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anatomik incelemeler için materyal hazırlama yöntemleri, prezervasyon, diseksiyon ve ekzenterasyon teknikleri anlatılır. Derste, eklem, kas ve diğer sistemler öğrencilerin kendi hazırlayacakları anatomik preparatlar eşliğinde öğretilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 15 1 15
7 Laboratuvar 8 1 8
51 Sözlü Sınav 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anatomide kullanılan farklı tespit yöntemleri Prof. Dr. Murat Kabak - Tespit sıvıları ve kadavra hazırlama.pdf
2 Sık kullanılan tespit sıvıları ve kadavra hazırlanması Prof. Dr. Murat Kabak - Tespit sıvıları ve kadavra hazırlama.pdf
3 Kemik preparatların hazırlanması ve iskelet yapımı Prof. Dr. Murat Kabak - Kemik preparatların hazırlanması ve iskelet yapımı.pdf
4 Diseksiyon malzemeleri ve diseksiyonun planlanması Prof. Dr. Murat Kabak - Diseksiyon malzemeleri.pdf
5 Diseksiyon ve ekzenterasyon yöntemleri Prof. Dr. Murat Kabak - Diseksiyon teknikleri ve ekzenterasyon.pdf
6 Vaskuler enjeksiyon (latex) teknikleri Prof. Dr. Murat Kabak - Latex.pdf
7 Akciğer cast tekniği Prof. Dr. Murat Kabak - Akciğer cast tekniği.pdf
8 Kalp cast tekniği Prof. Dr. Murat KABAK - CAST TEKNİĞİ.pdf
9 Baş ve columna vertebralis damarları cast tekniği Prof. Dr. Murat KABAK - CAST TEKNİĞİ.pdf
10 Ön ve arka ekstremite damarları cast tekniği Prof. Dr. Murat KABAK - CAST TEKNİĞİ.pdf
11 Kanatlıların solunum sistemi cast tekniği Prof. Dr. Murat Kabak - Kanatlıların solunum sistemi cast tekniği.pdf
12 Makroanatomik kesitlerinin boyama yöntemleri Prof. Dr. Murat Kabak Makroanatomik kesitlerinin boyama yöntemleri..pdf
13 Serbest çalışma: vaskuler enjeksiyon Prof. Dr. Murat Kabak - Serbest çalışma.pdf
14 Serbest çalışma: diseksiyon Prof. Dr. Murat Kabak - Serbest çalışma.pdf
15 Serbest çalışma: diseksiyon Prof. Dr. Murat Kabak - Serbest çalışma.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287728 Diseksiyon malzemelerini tanır ve diseksiyon yapabilme yeteneği kazanır
2 1287729 Anatomide kullanılan farklı tespit yöntemlerini bilir ve bunları uygular
3 1287730 Öğrenci Anatomi I ve Anatomi II derslerinden elde ettiği bilgi kazanımlarını görselliğe yansıtır
4 1287731 Kemik preparatları hazırlama ve bunlardan iskelet yapma becerisi kazanır Gain
5 1287732 Öğrenci anatomik preparatların nasıl hazırlanması gerektiğini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 4 2 4 3 3 2 3 3 2 3
2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2
3 4 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3
4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4
5 4 3 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek