Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET104 Biyokimya-I 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, biyolojik sistemlerdeki makromoleküllerin biyokimyasal tanımlarının, sınıflandırılmalarının ve yapılarının öğretilmesidir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ali ERTEKİN, Prof.Dr. Gül Fatma YARIM, Doç.Dr. Sena ÇENESİZ, Doç.Dr. Cevat NİSBET, Doç.Dr. Gülay ÇİFTCİ

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları (Biyokimya AbD) Sözbilir NB, Bayşu N. 2008. Biyokimya. Öncü Basımevi-Ankara Kalaycıoğlu L, Serpek B, Nizamlıoğlu M, Başpınar N, Tiftik A. 2000. Biyokimya. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara Karagül H, Altıntaş A, Fidancı UR, Sel T. 1999. Temel Biyokimya Uygulamaları. Medisan Yayınevi-Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Biyofiziksel kimya, karbonhidratların, lipidlerin, proteinlerin, enzimlerin ve nükleik asitlerin yapıları ve sınıflandırılmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 2 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 2 32
6 Uygulama/Pratik 16 2 32
29 Bireysel Çalışma 16 2 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyokimyanın tanımı, önemli biyofiziksel mekanizmalar, organizmada suyun fonksiyonel dağılımı, su dengesi bozuklukları, Çözelti hazırlama teknikleri
2 Diffüzyon, ozmoz ve ozmotik basınç, dializ, donma noktasının düşmesi, yüzey gerilimi, adsorbsiyon, koloidal durum, koruyucu kolloidler, atomun yapısı, izotoplar, radyasyon, radyoizotoplar ve radyoizotoplardan yararlanma
3 Karbonhidratların yapısı, adlandırılması, sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile fonksiyonları
4 Monosakkaridlerin yapısal özellikleri, önemli kimyasal reaksiyonları, monosakkarid türevleri
5 Oligosakkaridler ve polisakkaridlerin yapısı ve fonksiyonları
6 Lipidlerin yapısı, adlandırılması, sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile fonksiyonları, doymuş, doymamış ve esansiyel yağ asitlerinin yapısı ve kimyasal-fiziksel özellikleri
7 Gliserol taşıyan lipidler, gliserol taşımayan lipidler, diğer sınıf bileşiklere bağlı lipidler, biyolojik membranlar
8 Proteinlerin yapısı, adlandırılması, sınıflandırılması, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile biyolojik görevleri
9 Aminoasitlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, reaksiyonları, esansiyel aminoasitler ve biyolojik önemleri
10 Peptid bağı, proteinlerin primer, sekonder, tersiyer ve kuarterner yapıları
11 Nükleik asitlerin yapısı, adlandırılması, sınıflandırılması ve biyolojik görevleri RNA ve DNA' nın yapısı, biyosentezi
12 Purin ve pirimidin bazların yapısı ve biyosentezi, protein sentezi
13 Minerallerin yapısı, adlandırılması ve sınıflandırılması
14 Makromineraller ve mikroelementlerin yapısal özellikleri, biyolojik görevleri, eksiklik ve fazlalıklarında organizmada oluşan bozukluklar
15 Enzimlerin yapısı ve sınıflandırılması, enzimatik reaksiyonların hızını etkileyen faktörler, enzim aktivatörleri ve inhibitörleri Enzimler.exe

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1172402 Canlı organizmaların enerji ihtiyacını sağlayan, hücrelerin yapı taşlarını oluşturan karbonhidratların, lipidlerin, proteinlerin ve nükleik asitlerin yapılarını bilir ve sınıflandırılmalarını yapabilir
2 1176659 Biyolojik olayları katalizleyen enzimleri ve fonksiyonlarını bilir
3 1144403 Biyokimya laboratuvarında uyulması gereken kuralları ve çalışma prensiplerini bilir. Biyokimya uygulama derslerinde kullanılan malzemeleri tanır ve kullanır
4 1182226 Biyokimya laboratuvarında kullanılan çözeltilerin hazırlama tekniklerini bilir ve bu çözeltileri hazırlar
5 1143588 Karbonhidratlar, lipidler, proteinler, nükleik asitler ve enzimler ile ilgili deneylerin prensiplerini bilir, bu deneyleri yapar ve yorumlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 1 3 2 2 2 2 1 2 2 1
2 4 4 2 4 2 2 4 3 1 2 4 1
3 4 4 2 4 3 2 4 3 1 2 4 1
4 2 3 2 3 3 2 4 3 1 2 4 1
5 2 2 2 3 3 3 4 3 1 2 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek