Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET106 Fizyoloji-I 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Veteriner hekimlik alanında öğretim gören öğrencilere, mesleklerini icrada gerekli olan mesleki dersler için temel teşkil edecek evcil hayvan fizyolojisi bilgi ve becerilerinin kazandırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet KAYA, Prof. Dr. Metin ÇENESİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Guyton, A.C., Hall, J.E. (2001). Textbook of Medical Physiology. Tıbbi Fizyoloji. 10th ed. (Çev.: Çavuşoğlu, H.), W.B. saunder Company. Yüce Yayımları A.Ş. – Nobel Tıp Kitabevleri Ltd.Şti. Öztük, H. (2019). Veteriner Fizyoloji. 5. Baskı, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri. Ankara. Church, D.C. (1988). The Ruminant Animal Digestive Physiology and Nutrition. Waveland Press Inc., USA Reece, W.O. (2009). Functional Anatomy and Physiology of Domestic Animals. 4th ed., Wiley-Blackwell, USA James G. Cunningham (2002) Textbook of Veterinary Physiology. Third Edition, W. B. Saunders Company- Philedelphia, USA Whittow, G.C. (2000). Sturkie’s Avian Physiology. Academic Press, California. Konuk T. (1975). Pratik Fizyoloji I. Ankara Üniversitesi Basım Evi, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders hücre, kan, sinir, kas, dolaşım ve duyu fizyolojisi konularını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 1 2
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 2 30
6 Uygulama/Pratik 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hücre membranı, hücre organelleri ve hücre içi haberleşme sistemleri Fizyoloji laboratuvarına giriş
2 Kanın yapısı ve görevleri; hematopoezis; eritrositler Eritrosit sayımı K A N.pdf
3 Lökositler, tipleri, görev ve fonksiyonları; fagositozis Hemoglobin miktarının tayini
4 Hemostaz; kan grupları; bağışıklık Hematokrit tayini
5 Sinir hücresinin yapısı, bölümleri; sinir telinde uyarım oluşumu ve iletimi; sinir iletiminin moleküler temeli Eritrosit indekslerinin hesaplanması SİNİR SİSTEMİ_1_1.ppt
6 Sinaps ve sinaptik ileti; nörotransmitter maddeler ve reseptörleri; duyu reseptörleri; ağrı ve çeşitleri Retikülosit sayımı
7 Medulla spinalis ve spinal refleksler; medulla oblangata; retiküler formasyon; limbik sistem; hipotalamus; talamus Lökosit sayımı SİNİR SİSTEMİ_10_1.pptx
8 Otonom sinir sistemi; serebellum; hareket; biyoritimler Sürme kan frotisi çekimi
9 Omurgali hayvanlarda kas sistemi; iskelet kası ve kasılma mekanizması; kasılma tipleri Kan frotisi boyanması KAS FİZYOLOJİSİ.pdf
10 Kasın enerji metabolizması; düz kasın yapısı ve özellikleri Lökosit formülü
11 Dolaşım sistemini genel özellikleri; kalbin yaptığı iş ve kan pompalanması; kalp aktivitesinin kontrolü Kan gruplarının tayini DOLAŞIM SİSTEMİ.pdf
12 EKG çekilmesi ve değerlendirilmesi; ritim ve ritim bozuklukları Sedimentasyon
13 Hemodinamik; kan damarları ve damar sisteminin kontrolü; kan basıncı ve düzenlenmesi Ozmotik frajilite
14 Özel dolaşımlar Trombosit sayımı
15 Memelilerde görmenin mekanizması; memelilerde işitme ve denge. Memelilerde koku ve tat alma. Kanama ve pıhtılaşma sürelerinin tayini

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1168725 Mesleki eğitim amacıyla ileride alacağı dersler için gerekli genel fizyolojik bilgileri edinir.
2 1170287 Hücreyi tanır, organellerinin yapı ve işlevlerini bilir.
3 1174341 Kan dokuyu oluşturan komponentleri, bunların yapılarını, özelliklerini ve görevlerini bilir.
4 1180798 Merkezi ve periferal sinir sistemini oluşturan yapıları ve bunların özellikleri ile birbirleriyle olan ilişkilerini bilir.
5 1183468 Kas dokusunu oluşturan komponenetleri, bunların yapılarını, özelliklerini ve görevlerini bilir.
6 1168462 Kalp ve damar sistemini tanır. Kan dolaşımını ve düzenlenme mekanizmalarını bilir.
7 1160779 Görme, işitme, tat ve koku alma duyularının fizyolojisini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 5 3 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1
4 5 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 5 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
7 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek