Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET164 MEDİKAL BOTANİK 927003 1 2 1

Dersin Amacı

Hayvanlarda ilaç olarak kullanılan bitkisel maddeler hakkında bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kaya,S. 2008. Tıbbi Botanik ve Tıbbi Bitkiler. Medisan Yayınevi Wynn SG, Fougere BJ (Editors). 2007. Veterinary Herbal Medicine, Mosby, Inc., Elsevier Inc. St.Louis, Missouri. US. Kaya,S. (Editör). 2006. Veteriner Farmakoloji. Cilt 1 Baskı 4. Medisan Yayınevi Kaya,S. (Editör). 2006. Veteriner Farmakoloji. Cilt 2 Baskı 4. Medisan Yayınevi WHO Monographs on Selected Medicinal Plants. 1999. Volume 1. WHO. Geneva Wynn,S.G. and Fougére,B.J. 2007. Veterinary Herbal Medicine. Mosby. Elsevier. St.Louis, Missouri. US

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin tanıtımı, bitki sayısı, bitki hücresi ve yapısı, bitkisel maddeler Bitkilerde sentez-metabolizma, bitkisel maddelerin depolanması, bitki ve memelilerde sentez/metabolizma yönünden benzerlikler, bitkisel maddelerin bitkilerdeki görevleri, bitkilerde savunma, bitkilerde haberleşme, bitkisel maddelerin canlıdaki etkileri, bitkilerin sınıflandırılması-isimlendirilmesi İlaç etki madde grupları-Etkin maddeler İlaç etkin madde grupları - Etkin maddeler Drogların hazırlanması, tıbbi bitki ilaç şekilleri ve bazı uygulamalar, dozaj, dayanıklılık/Raf ömrü, dağıtım/Etiketleme, tıbbi bitki üretimi, veteriner hekimlikte tıbbi bitkiler, tıbbi bitkilerin ana etkileri/tedavi değerleri, tıbbi bitkilerin güvenliği, tıbbi bitkilerin üstünlükleri/zayıf yanları, tıbbi bitkilerin kalite güvenliği/Özellikler belgesi Veteriner hekimlikte kullanılan önemli bitkiler, bitkisel maddeler ve kullanılmaları Beşeri hekimlikte kullanım için doz bildirimi olan ama veteriner Hekimlikte Kullanım potansiyeli de olan bitkiler ve kullanılmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 15 1 15
29 Bireysel Çalışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, bitki sayısı, bitki hücresi ve yapısı, bitkisel maddeler 01 Dersin tanıtımı, bitki sayısı, bitki hücresi ve yapısı, bitkisel maddeler.pdf
2 Bitkilerde sentez-metabolizma, bitkisel maddelerin depolanması, bitki ve memelilerde sentez/metabolizma yönünden benzerlikler, bitkisel maddelerin bitkilerdeki görevleri, bitkilerde savunma, bitkilerde haberleşme, bitkisel maddelerin canlıdaki etkileri, bitkilerin sınıflandırılması-isimlendirilmesi 02_Bitki Metabolizması.pdf
3 İlaç etki madde grupları-Etkin maddeler 03 İlaç etkin madde grupları-Alkaloidler.pdf
4 İlaç etki madde grupları-Etkin maddeler (Devam) 04 İlaç etkin madde grupları-Glikozidler.pdf
5 Drogların hazırlanması, tıbbi bitki ilaç şekilleri ve bazı uygulamalar, dozaj, dayanıklılık/Raf ömrü, dağıtım/Etiketleme, tıbbi bitki üretimi, veteriner hekimlikte tıbbi bitkiler, tıbbi bitkilerin ana etkileri/tedavi değerleri, tıbbi bitkilerin güvenliği, tıbbi bitkilerin üstünlükleri/zayıf yanları, tıbbi bitkilerin kalite güvenliği/Özellikler belgesi 05 Drogların Hazırlanması.pdf
6 Veteriner hekimlikte kullanılan önemli bitkiler, bitkisel maddeler ve kullanılmaları (A) 06 Veteriner hekimlikte kullanılan önemli bitkiler_A.pdf
7 Veteriner hekimlikte kullanılan önemli bitkiler, bitkisel maddeler ve kullanılmaları (B-C) 07 Veteriner hekimlikte kullanılan önemli bitkiler_B-Ç.pdf
8 Veteriner hekimlikte kullanılan önemli bitkiler, bitkisel maddeler ve kullanılmaları (D-I) 08 Veteriner hekimlikte kullanılan önemli bitkiler_D-I.pdf
9 Veteriner hekimlikte kullanılan önemli bitkiler, bitkisel maddeler ve kullanılmaları (K) 09 Veteriner hekimlikte kullanılan önemli bitkiler_K.pdf
10 Veteriner hekimlikte kullanılan önemli bitkiler, bitkisel maddeler ve kullanılmaları (L-N) 10 Veteriner hekimlikte kullanılan önemli bitkiler_L-N.pdf
11 Ara sınav
12 Veteriner hekimlikte kullanılan önemli bitkiler, bitkisel maddeler ve kullanılmaları (O-S) 12 Veteriner hekimlikte kullanılan önemli bitkiler_O-S.pdf
13 Veteriner hekimlikte kullanılan önemli bitkiler, bitkisel maddeler ve kullanılmaları (Ş-Z) 13 Veteriner hekimlikte kullanılan önemli bitkiler_Ş-Z.pdf
14 Beşeri hekimlikte kullanım için doz bildirimi olan ama veteriner Hekimlikte Kullanım potansiyeli de olan bitkiler ve kullanılmaları (A-J) 14 Beşeri Hekimlikte kullanılan Veteriner Hekimlikte kullanım potansiyeli (A-J).pdf
15 Beşeri hekimlikte kullanım için doz bildirimi olan ama veteriner Hekimlikte Kullanım potansiyeli de olan bitkiler ve kullanılmaları (K-Z) 15 Beşeri Hekimlikte kullanılan Veteriner Hekimlikte kullanım potansiyeli (K-Z).pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286675 Veteriner hekimliğinde kullanılan bitkisel tıbbi maddeleri bilir.
2 1286676 Tıbbi bitkilerdeki etkin maddeleri, etkileri, kullanılmaları ve dozlarını öğrenir.
3 1286677 Bitkisel etkin maddelerin istenmeyen etkileri, diğer maddelerle etkileşimlerini ve kullanılmalarını kısıtlayan durumlar bilir.
4 1286678 Bitkisel ilaç şekilleri ve hazırlanma teknikleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 5 4 4 5 4 4 5 4 5
2 4 5 3 5 4 4 5 4 4 5 4 5
3 4 5 3 5 4 4 5 4 4 5 4 5
4 4 5 3 5 4 4 5 4 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek