Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET152 Laboratuvar Çalışma Prensipleri 927003 1 2 1

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere temel laboratuvar çalışma prensiplerinin öğretilmesidir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ali ERTEKİN, Prof.Dr. Gül Fatma YARIM, Prof. Dr. Sena ÇENESİZ, Prof. Dr. Cevat NİSBET, Prof. Dr. Gülay ÇİFTCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Karagül, H, Altıntaş A, Fidancı UR, Sel T. 2000. Klinik Biyokimya. Medisan Yayınevi, Ankara. Sözbilir NB, Bayşu N. 2008. Biyokimya. Öncü Basımevi-Ankara. Kalaycıoğlu L, Serpek B, Nizamlıoğlu M, Başpınar N, Tiftik A. 2000. Biyokimya. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Karagül H, Altıntaş A, Fidancı UR, Sel T.1998. Veteriner Klinik Biyokimya Uygulamaları. A.Ü. Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Laboratuvarda çalışma prensipleri, temel laboratuvar hesaplamaları, çözeltiler, biyolojik maddeler ve analiz yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 1 16
19 Beyin Fırtınası 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Laboratuvarda uyulması gereken kurallar Lab. Uyulması Gerekli Kurallar.pdf
2 Laboratuvar malzemeleri ve kullanım amaçları Cam malzemeler, temizliği ve Lab Aletleri.pptx
3 Temel laboratuvar hesaplamaları Temel laboratuvar hesaplamaları.pdf
4 Laboratuvar malzemelerinin temizliği Laboratuvar Çalışma Prensipleri 1.pdf
5 Çözelti hazırlama Laboratuvar Çalışma Prensipleri 2.pdf
6 Biyolojik materyaller Laboratuvar Çalışma Prensipleri 3.pdf
7 Analiz materyallerinin muhafazası Laboratuvar Çalışma Prensipleri 5.pdf
8 Plazma ve serum hazırlanması Plazma ve serum hazırlanması.pdf
9 Analiz öncesi hazırlıklar
10 Pipetleme teknikleri
11 Referans değerler
12 Kan ve idrar analizleri
13 Analiz sonuçlarını etkileyen faktörler
14 Doğru ve güvenilir analiz teknikleri
15 Analiz sonuçlarının raporlandırılması
16 Distile su cihazı, santrifüj ve elektronik tartı vb. cihazların kullanımı Cam malzemeler, temizliği ve Lab Aletleri.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1147117 Laboratuvarda çalışma kuralları konusunda bilgi sahibidir
2 1184356 Laboratuvarda kullanılan cam malzemeleri ve kullanım amaçlarını bilir
3 1155063 Temel laboratuvar hesaplamalarını yapabilir
4 1203053 Çözelti ve çözelti çeşitlerini bilir
5 1206989 Biyolojik materyalleri ve ilgili analiz yöntemlerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 2 2 4 3 3 1 1 2 1 1
2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1
4 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1
5 2 4 2 3 2 3 3 2 1 2 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek