Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET156 Histolojik Preparat Hazırlama ve Tanı Yöntemleri 927003 1 2 1

Dersin Amacı

Laboratuarda çalışacak veteriner hekimlere histolojik muayenede kullanılan rutin teknikler ile özel inceleme metotlarının teşhis amaçlı olarak verilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Şerife Tütüncü

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Theory and Practice of Histological Techniques. Bancroft J.D., Gamble M. Elsevier Health Sciences. 2004. 2.Bancraft J, Gamble M, Theory and Practice of Histological Techniques. Chuchill Lıvıngstone, London, 2002. 3.Bacha WJ, Wood LM. Color Atlas of Veterinary Histology. Lea and Febiger, Philadelphia & London, 1990. 4.Çev.Edi.: Demir R. Fonksiyonel İlişkileriyle Histoloji Atlası.Palme yayıncılık, Ankara, 2001. 5.Sağlam M, Aştı, R. N, Özer A. Genel Histoloji. Yorum Matbaacılık, Ankara, 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Histolojik numune alınması (organ ya da organ parçası, kan, lenf, et ve et ürünleri, süt vb), numunelerin tespit edilmesi ve numunelere histolojik prosedürlerin uygulanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 15 1 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlıklı hayvanlarda ette, sütte ve vücut sıvılarında(Kan ve lenf) yapısal özellikler HİSTOLOJİ TEKNİĞİ.ppt
Histolojik Tanı Yöntemleri.pdf
2 Histolojide fikzasyon ve fikzasyon yöntemleri Histoloji Tekniği.pdf
3 Histolojik boyama ve boyalar Boyama Teknikleri.pdf
4 Froti hazırlama ve boyama teknikleri hakkında genel bilgi verilmesi Histolojik Tanı Yöntemleri.pdf
5 Vaginal smearlarde histolojik yapı ve sütte tespit ve boyama Vaginal Smear Hazırlama Teknikleri.pdf
6 Kryostatlar ve kullanılma özellikleri
7 Ara Sınav
8 Et değerlendirmelerinde farklı isimlerle anılan kaslarda yapısal özelliklerin incelenmesi Et Ürünleri.pdf
9 Et değerlendirmelerinde farklı isimlerle anılan kaslarda lipit depolanması Et Ürünleri.pdf
10 Et değerlendirmelerinde farklı isimlerle anılan kaslarda karbonhidrat depolanması Et Ürünleri.pdf
11 Et ürünlerinde(salam, sosis, sucuk, pastırma) yapı Et Ürünleri.pdf
12 Et ürünlerinde(salam, sosis, sucuk, pastırma) takip teknikleri Histoloji Tekniği.pdf
13 Et ürünlerinde kesit alma ve boyama Histoloji Tekniği.pdf
14 Et ürünlerinin(sucuk, salam ve sosis) histolojik takipleri, et ürünlerinden elde edilen preparatların boyanması Boyama Teknikleri.pdf
15 Et ürünlerinin(sucuk, salam ve sosis) histolojik preparatların değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1138319 Sütte histolojik incelemeleri öğrenir ve uygulayabilir.
2 1164506 Vücut sıvılarının (kan ve lenf) inceleme yöntemlerini öğrenecektir
3 1166666 Et ve et ürünlerinde histolojik analiz yöntemlerini öğrenip, uygulayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 1 3 2 4 2 1 2 2 3 3
2 4 4 1 4 3 2 1 1 2 3 2 3
3 5 4 1 4 4 4 2 1 3 2 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek