Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET158 Veteriner Terminoloji 927003 1 2 1

Dersin Amacı

Bu derste veteriner hekimlikte kullanılan Latince ve Grekçe’den köken alan kelimelerin yazım ve telaffuzundan bahsedilir. Terimlerin ön ekleri, sonekleri, kök ve kombin formları bu derste anlatılır. Vücut sistemleri anatomik ve fizyolojik olarak değerlendirilir ve ilgili sistemlerde kullanılan terimler öğretilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Murat KABAK, Doç.Dr. Burcu ONUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Komparatif Anatomi Terimleri -Tıp terimlerinin oluşması ile ilgili genel bilgiler ve fonksiyonel anatomi terimleri sözlüğü / Yaşar Kuyucu. – Erzurum : Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1988. - Anatomi terimleri kılavuzu / [haz.]Kaplan Arıncı, Alaittin Elhan.6. bsk. – Ankara : Ankara Üniversitesi, 1985 - Learning Veterinary Terminology / Douglas F. McBride. 2nd Ed. Mosby Inc., 2002

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

-

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 16 1 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Veteriner hekimlikte kullanılan genel terimler
2 Yön ve düzlem terimleri
3 Kemikler ile ilgili terimler
4 Eklemler ile ilgili terimler
5 Kas sistemine ilişkin terimler
6 Merkezi sinir sistemi ile ilgili terimler
7 Periferik ve otonom sinir sistemleri ile ilgili terimler
8 Duyu organları ile ilgili terimler
9 Dolaşım sistemi ile ilgili terimler
10 Endokrin sistem ile ilgili terimler
11 Sindirim sistemi ile ilgili terimler
12 ARASINAV
13 Solunum sistemi ile ilgili terimler
14 Urogenital istemi ile ilgili terimler
15 Kanatlı ve laboratuvar hayvanları ile ilgili terimler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1219730 Veteriner Hekimlikte kullanılan terimlerin yapısını bilir.
2 1219795 Hayvan vücudunu oluşturan yapıların adlandırılmasını öğrenir.
3 1219937 Evcil hayvanlarda ırkları, besleme, yetiştirme, üretim ile ilgili isimlendirmeleri ve başlıca hastalıklarında kullanılan terimleri bilir.
4 1220032 Laboratuar hayvanlarına ilişkin terimleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 1
2 4 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1
3 4 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1
4 4 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek