Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET162 Diksiyon 927003 1 2 1

Dersin Amacı

Konuşmanın temel amaç ve özelliklerini kavratmak. Konuşma kusurlarını gidermek. Etkili konuşma eğitimi almak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Buğra GENÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Söz söyleme ve diksiyon. Remzi Kitabevi Temel konuşma teknikleri diksiyon. Hayat Kitabevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Günlük konuşma, resmi konuşma ve sunum teknikleri ve kusurları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 10 1
9 Problem Çözümü 1 10 1
10 Tartışma 1 25 1
14 Gözlem 1 10 1
19 Beyin Fırtınası 1 10 1
22 Proje Hazırlama 3 25 1
54 Ev Ödevi 3 10 1
2 Final Sınavı 2 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 13 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Konuşmak ne demektir? 2 saat DİKSİYON, ARTİKÜLASYON ve FONETİK BİLGİSİ.docx
2 Ses bilgisi ve ses organlarını tanıma 2 saat DİKSİYON, ARTİKÜLASYON ve FONETİK BİLGİSİ.docx
3 Ses bilgisi ve ses organlarını tanıma 2 saat DİKSİYON, ARTİKÜLASYON ve FONETİK BİLGİSİ.docx
4 Ses bilgisi ve ses organlarını tanıma 2 saat DİKSİYON, ARTİKÜLASYON ve FONETİK BİLGİSİ.docx
5 Konuşma ve yazma dili farklılıkları 2 saat DİKSİYON, ARTİKÜLASYON ve FONETİK BİLGİSİ.docx
6 Konuşma ve yazma dili farklılıkları 2 saat DİKSİYON, ARTİKÜLASYON ve FONETİK BİLGİSİ.docx
7 Artikülasyon çalışmaları 2 saat DİKSİYON, ARTİKÜLASYON ve FONETİK BİLGİSİ.docx
8 Artikülasyon çalışmaları 2 saat DİKSİYON, ARTİKÜLASYON ve FONETİK BİLGİSİ.docx
9 Arasınav DİKSİYON, ARTİKÜLASYON ve FONETİK BİLGİSİ.docx
10 Artikülasyon çalışmaları 2 saat DİKSİYON, ARTİKÜLASYON ve FONETİK BİLGİSİ.docx
11 Duygu ifadesi 2 saat DİKSİYON, ARTİKÜLASYON ve FONETİK BİLGİSİ.docx
12 Duygu ifadesi 2 saat DİKSİYON, ARTİKÜLASYON ve FONETİK BİLGİSİ.docx
13 Duygu ifadesi 2 saat DİKSİYON, ARTİKÜLASYON ve FONETİK BİLGİSİ.docx
14 Etkili sunum teknikleri 2 saat DİKSİYON, ARTİKÜLASYON ve FONETİK BİLGİSİ.docx
15 Etkili sunum teknikleri 2 saat DİKSİYON, ARTİKÜLASYON ve FONETİK BİLGİSİ.docx
16 Etkili sunum teknikleri 2 saat DİKSİYON, ARTİKÜLASYON ve FONETİK BİLGİSİ.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1434481 Etkili konuşma tekniklerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76102 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 76103 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 76104 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 76105 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 76106 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 76107 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 76108 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 76113 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 76109 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 76110 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 76111 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 76112 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek