Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET201 Biyokimya-II 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Veteriner hekimlik alanında öğrenim gören öğrencilere diğer derslerinde temel oluşturulacak şekilde hayvan organizmalarındaki moleküler ve biyolojik reaksiyon ve fonksiyonların anlaşılması ve yorumlanması için gerekli temel biyokimya bilgi ve becerilerinin kazandırılmasıdır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ali ERTEKİN, Prof.Dr. Gül Fatma YARIM, Doç.Dr. Sena ÇENESİZ, Doç.Dr. Cevat NİSBET, Doç.Dr. Gülay ÇİFTCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları (Biyokimya AbD) Karagül, H, Altıntaş A, Fidancı UR, Sel T. 2000. Klinik Biyokimya. Medisan Yayınevi, Ankara Sözbilir NB, Bayşu N. 2008. Biyokimya. Öncü Basımevi-Ankara Kalaycıoğlu L, Serpek B, Nizamlıoğlu M, Başpınar N, Tiftik A. 2000. Biyokimya. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara Karagül H, Altıntaş A, Fidancı UR, Sel T.1998. Veteriner Klinik Biyokimya Uygulamaları. A.Ü. Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hormonlar, vitaminler, karbonhidrat, lipid, protein, nükleik asit ve mineral madde metabolizması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 2 32
6 Uygulama/Pratik 16 2 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karbonhidratların sindirimi ve emilimi, karbonhidrat metabolizmasını etkileyen mekanizmalar, kan şekerinin hormonal regülasyonu, glukoliz, glukogenoliz, glukoneogenezis, glukogenezis
2 Sitrik asit siklusu, oksidatif fosforilasyon, pentoz fosfat metabolik yolu, glukuronat metabolizması, Kompleks karbonhidratların biyosentezi
3 Ruminatlarda karbonhidrat metabolizması, karbonhidrat, lipid ve protein metabolizmaları arasındaki ilişkiler
4 Lipidlerin sindirimi ve emilimi, lipoproteinlerin yapısı, sınıflandırılması ve biyolojik önemi Lipidlerin sindirimi ve emilimi, lipoproteinlerin yapısı, sınıflandırılması ve biyolojik önemi.pdf
5 Yağ asitlerinin biyosentezi ve yağ asitlerinin beta oksidasyonu Yağ asitlerinin biyosentezi ve yağ asitlerinin beta oksidasyonu.pdf
6 Keton cisimlerinin oluşumu ve oksidasyonu, etil alkol metabolizması, lipotropik maddeler, fosfogliserid, sfingolipid ve kolesterol biyosentezi Keton cisimlerinin oluşumu ve oksidasyonu, etil alkol metabolizması, lipotropik maddeler, fosfogliserid, sfingolipid ve kolesterol biyosentezi.pdf
7 Proteinlerin sindirimi, emilimi ve biyolojik görevleri
8 Amino asitlerin metabolizması, aminoasitlerin fizyolojik dönüşüm reaksiyonları, fiziksel ve kimyasal özellikleri
9 Amonyak metabolizması, üre döngüsü, esansiyel aminoasitlerin biyosentezi
10 Enerji metabolizması, bazal metabolizma hızını etkileyen faktörler, açlıkta enerji metabolizması
11 Metabolik geçitlerin regülasyonu
12 Vitaminlerin tanımı, sınıflandırılmaları, yağda eriyen vitaminlerin kimyasal yapısı, gereksinimleri, eksiklik ve fazlalığında organizmada oluşan bozukluklar Vitaminlerin tanımı, sınıflandırılmaları, yağda eriyen vitaminlerin kimyasal yapısı, gereksinimleri, eksiklik ve fazlalığında organizmada oluşan bozukluklar.pdf
13 Suda eriyen vitaminlerin kimyasal yapısı, gereksinimleri, eksiklik ve fazlalığında organizmada oluşan bozukluklar, vitamin benzeri etki gösteren maddeler Suda eriyen vitaminlerin kimyasal yapısı, gereksinimleri, eksiklik ve fazlalığında organizmada oluşan bozukluklar, vitamin benzeri etki gösteren maddeler.pdf
14 Hormonların tanımı, sınıflandırılmaları ve etki mekanizmaları Hormonlar 1.ppt
15 Hormonların birbirleri ile ilişkileri, anormal salınımlarında oluşan bozukluklar Hormonlar 2.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1196817 Karbohidrat, protein ve lipitlerin metabolizmalarını, biyolojik önemlerini ve ilgili hastalıkları bilir
2 1170162 Vitaminlerin kimyasal yapısını, sınıflandırılmasını, fonksiyonlarını, biyolojik önemlerini ve eksikliği ve fazlalığı ile ilgili hastalıkları bilir
3 1146133 Hormonların kimyasal yapısını, sınıflandırılmasını, etki mekanizmasını, sentez buzukluklarının hastalıklarını bilir
4 1161266 Süt, yumurta ve kemik deneylerinin prensiplerini bilir, yapar ve yorumlayabilir
5 1163833 İdrarın fiziksel, kimyasal ve mikroskobik muayenesini yapar ve sonuçları yorumlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 2 5 3 3 5 2 1 2 4 2
2 4 4 2 5 3 3 5 2 1 2 4 2
3 4 4 3 5 5 3 5 3 1 2 4 2
4 3 3 2 5 5 3 5 3 1 2 4 2
5 3 5 3 5 5 3 5 3 1 2 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek