Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET203 Fizyoloji-II 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Veteriner hekimlik alanında öğretim gören öğrencilere, mesleklerini icrada gerekli olan mesleki dersler için temel teşkil edecek evcil hayvan fizyolojisi bilgi ve becerilerinin kazandırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet KAYA, Prof. Dr. Metin ÇENESİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Guyton, A.C., Hall, J.E. (2001). Textbook of Medical Physiology. Tıbbi Fizyoloji. 10th ed. (Çev.: Çavuşoğlu, H.), W.B. saunder Company. Yüce Yayımları A.Ş. – Nobel Tıp Kitabevleri Ltd.Şti. Öztük, H. (2019). Veteriner Fizyoloji. 5. Baskı, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri. Ankara. Church, D.C. (1988). The Ruminant Animal Digestive Physiology and Nutrition. Waveland Press Inc., USA Reece, W.O. (2009). Functional Anatomy and Physiology of Domestic Animals. 4th ed., Wiley-Blackwell, USA James G. Cunningham (2002) Textbook of Veterinary Physiology. Third Edition, W. B. Saunders Company- Philedelphia, USA Whittow, G.C. (2000). Sturkie’s Avian Physiology. Academic Press, California. Konuk T. (1975). Pratik Fizyoloji I. Ankara Üniversitesi Basım Evi, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders sindirim, solunum, boşaltım sistemlerinin fizyolojileri ile ısı ve metabolizma, üreme fizyolojisi ve hormonlar konularını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 4 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 1 2
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 2 30
6 Uygulama/Pratik 15 2 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 18 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sindirim sisteminin genel fonksiyonları ve kontrolü Fizyoloji laboratuvarına giriş SİNDİRİM SİSTEMİ.pdf
2 Mide salgıları, hareketleri ve midede sindirim Arterial kan basıncının ölçülmesi SİNDİRİM SİSTEMİ.pdf
3 Rumen hareketleri, mikroorganizmaları ve sindirim olayları EKG kaydedilmesi
4 Bağırsaklarda sindirim ve emilim fizyolojisi EKG değerlendirilmesi
5 Kanatlılarda sindirim Nabız dalgasının yazdırılması
6 Karbonhidrat, yağ ve protein metabolizması Kapillar dolaşımın incelenmesi Metablolizma.pdf
7 Termoregülasyon ve termal çevre Rumen sıvısının fiziksel kimyasal özellikleri Termoregülasyon.pdf
8 Solunumda görev alan organlar ve fonksiyonları, solunumun düzenlenmesi Rumen protozoalarının sayımı SOLUNUM SİSTEMİ DERS NOTU.doc
9 Solunum gazlarının taşınması, solunum sistemi ve asit-baz dengesi, hipoksi, siyanoz ve kanatlılarda solunum Rumen protozoalarının identifikasyonu SOLUNUM SİSTEMİ.pdf
10 Böbrek, nefronun yapısıve fonksiyonları Mekanik solunum hareketlerinin yazdırılması Boşaltım.pdf
11 İdrar oluşumu ve düzenleyici mekanizmalar, ürinasyon ve kontrolü, kanatlılarda boşaltım sistemi Akciğer hacim ve kapasitelerinin tespiti Boşaltım.pdf
12 Hormonlar, hormonların sınıflandırılması ve etki mekanizmaları Farklı hayvanlarda vücut ısılarının ölçülmesi Hormonlar.pdf
13 Hipotalamus hormonları, hipofiz hormonları, tiroid hormonları Hormon analizlerinin pratikte kullanımı
14 Paratiroid hormonları, pankreas hormonları, böbreküstü bezi hormonları, pineal bez hormonları ve yerel hormonlar Gözde kör noktanın varlığının gösterilmesi ve görme keskinliğinin saptanması
15 Testisin yapısı, ve spermatogenezis, erkek cinciyet hormonları ve fonksiyonları Serbest laboratuvar çalışması Üreme fizyolojisi.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1436719 Sindirim sistemini, hayvan türleri arasındaki farklılıklarını, sindirim ve emilim fizyolojisini bilecektir.
2 1377179 Vücuttaki metabolik olayların fizyolojisini ve vücut sıcaklığının düzenlenme mekanizmasını bilecektir.
3 1365396 Solunum sisteminin fizyolojik işleyişi hakkında bilgi sahibi olabilecek ve solunum sistemi ile diğer sistemler arasındaki etkileşimleri yorumlayabilecektir.
4 1385841 Boşaltım sisteminin fizyolojik işleyişi hakkında bilgi sahibi olabilecek ve boşaltım sistemi ile diğer sistemler arasındaki etkileşimleri yorumlayabilecektir.
5 1350013 Hormonların fizyolojik etkileri hakkında bilgi sahibi olabilecek ve hormonların birbirleri ve diğer sistemler üzerine olan etkilerini kavrayabilecektir.
6 1468338 Farklı hayvan türlerinde, erkek ve dişi üreme sistemlerinin fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76102 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 76103 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 76104 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 76105 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 76106 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 76107 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 76108 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 76113 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 76109 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 76110 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 76111 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 76112 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 5 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
4 5 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 4 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1
6 5 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek