Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET207 Genel Viroloji 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Virusların genel özellikleri, virus sınıflandırması, viral patogenez, virus enfeksiyon çeşitleri ve viral hastalıkların tanısında kullanılan teşhis metotlarının öğretilmesini ve ayrıca ikinci dönemde verilecek olan Özel Viroloji dersi için genel bir temel oluşturmak amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. SEMRA GÜMÜŞOVA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ankara Üniv. Veteriner Fak. Genel Viroloji Teksiri Genel Viroloji Ders Notları Genel Viroloji (Pof. Dr. Kadir Yeşilbağ)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Virusların genel özellikleri Virusların üretildikleri invivo ve invitro sistemler Virusların sınıflandırılması Viral infeksiyon çeşitleri Viral patogenez Viral immunite Virusların teşhisinde kullanılan yöntemler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 1 16
6 Uygulama/Pratik 16 2 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Virusun tanımı ve genel özellikleri Virolojinin tarihçesi VİRUSLARIN TANIMI, YAPISI VE ÖZELLİKLERİ.pdf
2 Virusların sınıflandırılması SINIFLANDIRMA.pdf
3 Virusların Çoğalması (Viral replikasyon) REPLİKASYON.pdf
4 Viral Genetik VİRAL GENETİK, VİRUSLARIN ÜRETİLMESİ.pdf
5 Viral patogenez PATOGENEZ.pdf
6 İnfeksiyon İNFEKSİYON.pdf
7 Viral İmmunite VİRAL İMMUNİTE VE AŞILAR.pdf
8 Viral Aşılar VİRAL İMMUNİTE VE AŞILAR.pdf
9 Viroloji laboratuvar tanıtımı Virolojik teşhis için numune alımı ve işlenmesi LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ 1.pdf
10 Ara sınav Marazi madde nedir ve nasıl hazırlanır? LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ 1.pdf
11 Hücre kültürü hazırlanması ve hücre kültürüne ekim yolları VİRAL GENETİK, VİRUSLARIN ÜRETİLMESİ.pdf
12 Titrasyon testi LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ 2.pdf
13 Nötralizasyon testi LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ 2.pdf
14 İmmun floresan ve ELISA teknikleri LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ 2.pdf
15 İmmunperoksidaz, AGID teknikleri, Elektroforez ve PCR Teknikleri LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ 2.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117515 Viruslar ve özellikleri hakkında genel bilgi sahibidir
2 1117516 Virusları sınıflandırır
3 1117517 Viral enfeksiyonları tanır
4 1117518 Viral enfeksiyonların teşhisinde kullanılan yöntemleri bilir
5 1117519 Virusların üretildikleri ortamları bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1
2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
3 1 3 1 2 3 1 2 1 1 1 2 1
4 1 3 1 2 3 2 2 1 1 1 3 1
5 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek