Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET209 Biyoistatistik 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Öğrencilere deney planlama, veri toplama, analiz ve yorumlama yeteniğini kazandırmak. Analitik düşün yetisini güçlendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Serhat Arslan

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Matematik temel kavramlar ve hesaplama tekniklerinin gözden geçirilmesi, fonksiyonlar ve matris cebiri konusunda eksiklerin tamamlanması.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

F. İkiz, H. Püskülcü, Ş. Eren, 2000. İstatistiğe Giriş. Üniversite Kitapevi, Bornova, İzmir. A. Mood, F.A., Graybill, D.C., Boes, 1987. Introduction to the Theory of Statistics. McGraw-Hıll Series in Probability and Statistics. Mc Graw Hill Book Company, London, UK.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İstatistik, populasyon, olasılık ve esasları, dağılış kavramı, Binom, Poisson, Normal dağılışlar. Stdent t dağılışı ve Ki kare dağılışı. Hipotez kurulumu, hipotez testleri, nokta ve aralık tahminlemesi, regresyon ve korelasyon analizi, istatistik grafikleme ve yorumlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 2 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İstatistik Serileri (Frekans Dağılımları) haf1-2.docx
2 İstatistik Serileri (Frekans Dağılımları) haf1-2.docx
3 Olasılığa Giriş Olasilik Dagilimlari.pptx
4 Şans Değişkenleri ve Olasılık Dağılımları Olasilik Dagilimlari.pptx
5 Sürekli Şans Değişkenleri ve Normal Dağılım Olasilik Dagilimlari.pptx
6 Sürekli Şans Değişkenleri ve Normal Dağılım Olasilik Dagilimlari.pptx
7 Sürekli Şans Değişkenleri ve Normal Dağılım Olasilik Dagilimlari.pptx
8 İstatistiksel Tahminleme tahminleme.docx
9 ARA SINAV
10 Hipotez Testleri (Büyük Örnek Testleri) hipotez1.docx
11 Hipotez Testleri (Küçük Örnek Testleri) küçük örnek testleri.docx
12 Hipotez Testleri (Küçük Örnek Testleri) küçük örnek testleri.docx
13 Ki-Kare Testi
14 Ki-Kare Testi ki-kare1.docx
15 Basit Doğrusal Regresyon ve Korelasyon regresyon ve korelasyon 1-2.docx
16 Basit Doğrusal Regresyon ve Korelasyon regresyon ve korelasyon 1-2.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1128827 Populasyon tanımı yaparak, örneklem için doğru seçimler yapabilecekler
2 1142103 Parametrik ve parametrik olmayan teknikler arasında seçim yapabilecekler
3 1124214 Sayısal ve sayısal olmayan değerleri analiz ederek yorumlar yapabileceklerdir.
4 1131077 Tahminleme sürecinin aşamalarını gerçekleştirebilecekler
5 1144620 Sayısal olmayan iki değişken arasındaki ilişkiyi açıklayabilecekler
6 1159367 Binom ve Normal dağılım arasındaki ilişkiyi açıklayabilecekler
7 1122785 Gözlem değerlerinden hareketle istatistik seriler oluşturabilirler
8 1141755 Basit doğrusal regresyonda iki değişken arasındaki ilişkiyi kurarak tüm süreci yaparak anlamlı yorumlar çıkarabilecekler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 4 3 1 5 2 5 3 1 5 2
2 2 2 4 3 1 5 2 5 3 1 5 2
3 2 2 4 3 1 5 2 5 3 1 5 2
4 2 2 4 3 1 5 2 5 3 1 5 2
5 2 2 4 3 1 5 2 5 3 1 5 2
6 2 2 4 3 1 5 2 5 3 1 5 2
7 2 2 4 3 1 5 2 5 3 1 5 2
8 2 2 4 3 1 5 2 5 3 1 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek