Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET211 Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Hayvan beslemede kullanılan yemler, yem hijyeni ve teknolojisi ile yem analizlerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nurcan Çetinkaya, Prof. Dr. İsmail Kaya, Doç. Dr. Zehra Selçuk, Doç. Dr. Mustafa Salman, Yrd. Doç. Habip Muruz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ergün, A., Tuncer, Ş. D., Çolpan, İ., Yalçın, S., Yıldız, G., Küçükersan, M. K., Küçükersan, S., Şehu, A. 2007. Yemler, Yem hijyeni ve Teknolojisi.,3 baskı, Pozitif-ANKARA Coşkun, B., Şeker, E., İnal, F. 2000 Yemler ve Teknolojisi, 3. baskı, Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi yayın ünitesi, KONYA Ensminger, ME., Oldfield, JE., Heinemann, WW.1990. Feeds and Nutrition. Second edition, California, USA. Cetinkaya, N.,Yaman, S.,Ozdemir, H.,Gucus, A.I.,Ozcan, H. and Sogut, A.(2004).Estimation of the Purine Derivatives:Creatinine Ratio in Spot UrineSamples as an Index of Microbial Protein Supply in Yerli Kara Crossbred Cattle.p.86-94 in the book titled “Estimation of Microbial Protein Supply im Ruminants Using Urinary Purine Derivatives”.Edited by Harinder P.S. Makkar and X.B. Chen.Kluwer Academic Publishers, Dondect, Boston, London. P. Mc Donald, R.A. Edwards, J.F.D. Greenhalgh. 2002 Animal Nutrition Longman. 6 th ed. England.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yemlerin tanımı, sınıflandırılması ve özellikleri, yem katkı maddeleri, yemlerdeki antinutrisyonel faktörler, yem hijyeni, yem analizleri ve yem teknolojisi konularında bilgi verilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 2 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 2 30
7 Laboratuvar 15 2 30
16 Alan Gezisi 2 4 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yem, hayvancılık ve hayvansal gıdalar, beslenmenin prensipleri, fotosentez ve besin maddeleri x 1_Yemler Yem Hij_Teknolojisi.ppt
2 Yemlerin sınıflandırılması ve yem değerliliğini etkileyen faktörler x 2_Yemler Yem Hij_Teknolojis.ppt
3 Yeşil yemler; çayır ve mera, kültür yeşil yemleri x yeşil yemler, baklagiller, buğdaygiller.ppt
4 Kuru otlar, silaj yemler, saman, kök ve yumru yemler x kuru otlar.ppt
samanlar, kök ve yumru yemler.ppt
Silaj..pptx
5 Konsantre yemler; tane yemler ve baklagiller x konsantre yemler.pdf
6 Değirmencilik ve yağ endüstrisi yan ürünleri x degirmencilik endüstr.pdf
7 Nişasta, şeker ve fermentasyon endüstrisi yan ürünleri x 2019-2020 GÜZ DÖNEMİ-FERMENTASYON YAN ÜRÜNLERİ.pptx
2019-2020 GÜZ DÖNEMİ-KÜSPELER.pptx
8 Hayvansal kökenli yemler x HAYVANSAL KÖKENLİ YEM MADDELERİ.ppt
9 Ara sınav, Mineral yemler 2019MİNERAL YEMLER.ppt
10 Alternatif yem maddeleri x 2019_ALTERNATİF YEM MADDELERİ.ppt
11 Yem hijyeni ve yem güvenliği x YEM HİJYENİ.pptx
12 Yem katkı maddeleri x Yem Katkı Maddeleri.ppt
13 Yemlerde antinutrisyonel faktörler 2019-2020 GÜZ DÖNEMİ-ANTİBESİNSEL FAKT.ppt
14 Yem teknolojisi, yem biyoteknolojisi x 2019-2020 GÜZ DÖNEMİ-YEM İŞLEME TEKNOLOJİSİ.ppt
15 Yem analizleri x Weende analiz sistemi.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1211592 Hayvan beslemede kullanılan yemleri bilir.
2 1124724 Hayvan beslemede kullanılan yemlerin analizini yapar.
3 1135304 Yem sektörüne yönelik kişi ve kuruluşlarla iletişim kurar.
4 1122837 Yem analizleri sonucunda yem değerliliği hakkında karar verir.
5 1120717 Yem teknolojisi alanında yenilikleri izler ve bunları hayvansal üretime uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 4 4 3 4 5 5 4 5 3 4
2 3 2 5 2 3 4 5 5 4 5 4 4
3 4 3 4 3 3 3 4 5 3 4 4 5
4 4 3 5 3 3 3 4 5 4 5 3 5
5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek