Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET213 Zootekni-I 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Ekonomik önem taşıyan çiftlik hayvanlarının bilimsel ve rasyonel bir şekilde yetiştirilmeleri ile ilgili genel bilgileri, sığır ve domuz yetiştiriciliğinde bakım ve yönetimi öğretir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Filiz Akdağ, Doç. Dr. Bülent Teke, Doç.Dr. Mustafa Uğurlu

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Yalçın, B.C. , 1981. Genel Zootekni, İ.Ü. Vet. Fak. Yayınları, İstanbul. 2.Evrim, M. 1992. Sığır Yetiştiriciliği. İ.Ü. Vet. Fak. Yayınları, İstanbul 3.Alpan O., Arpacık R., 1997. Sığır Yetiştiriciliği, Ankara 4.Akdağ, F. Domuz yetiştiriciliği ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders evciltme, tür, hibridasyon, ırk, karakterler, verimler, üreme ve dölverimi, laktasyon, davranış, çevreye uyum (adaptasyon, akklimatizasyon) konularını içerir. Bununla birlikte, sığır ve domuz gibi çiftlik hayvanlarını ayrı ayrı ele alarak her türün ırk özellikleri ve temel yetiştirilme ilkelerini içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 4 64
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 28 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hayvancılığın İnsan Beslemesinde, Ekonomide Ve Tarımdaki Yeri, Türkiye Ekonomisinde Hayvancılık, Hayvancılığın Sorunları z-1.ppt
2 Hayvanların Evciltilmeleri, Evciltilme Zamanları Ve Yerleri, Evciltilme Metotları, Türlerin Oluşumu Ve Hibridasyon z-2.ppt
3 Irkın Karakterleri Ve Sınıflandırılması, Eşeysel Olgunluk Yaşı, Damızlıkta İlk Kullanma Ve Damızlıktan Çıkarılma Yaşları Eşeysel Faaliyetler, Sıfat Metotları z-3.ppt
4 Gebelik Ve Doğum Ve Eşey Karakterleri z-4.ppt
5 Döl Verimini Etkileyen Faktörler Ve Laktasyon z-5.ppt
6 Vize + Sütün Enjeksiyonu Ve Süt Verimini Etkileyen Faktörler z-6.ppt
7 Adaptasyon, Adaptasyonun Fiziksel Ve Fizyolojik Mekanizması z-7.ppt
8 Sığır Yetiştiriciliği Ve Sığırcılık İşletmeleri Sıgır işletmeleri ve barınaklar.ppt
9 Sığır Barınakları Sıgır barınakları.ppt
10 Yetiştirme Teknikleri, Sağım Teknikleri Ve Sağım Hijyeni Yetiştirme.ppt
11 Sığır Yetiştirmede Verim Kontrolleri verim kontrolleri.ppt
12 Besicilik ve besiyi etkileyen faktörler Sığır Besi.ppt
13 Karkas Bilgisi Karkas Bilgisi.ppt
14 Türkiye’de Ve Dünyada Yetiştirilen Sığır Irkları, Sığır Irklarının Morfolojik Ve Fizyolojik Özellikleri Sığır ırkları.ppt
15 Domuz Yetiştiriciliğinin Türkiye Ve Dünyadaki Durumu, Domuzların Genel Verim Özellikleri, Domuz Irkları Domuzların Östrus, Gebelik,Doğum Ve Laktasyon Dönemleri Ve Bu Dönemlerdeki Bakım Ve İdare Koşulları Domuz yetiştiriciliği.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1423866 Çiftlik hayvanlarının evciltme sürecini bilir.
2 1375808 Çiftlik hayvanlarında tür, ırk, karakter ve verim özelliklerinin nasıl tanımlandığını bilir.
3 1361497 Verim özelliklerinden üreme, döl verimi ve laktasyonu ve bu özellikleri belirleyen faktörleri bilir ve uygular.
4 1347732 Sığır yetişticiliğinin önemi ve sığır ırklarını, bu ırkların yetiştirileceği bölgeleri ve önemli verim özelliklerini bilir
5 1367132 Süt, besi sığırı ve buzağılarda bakım ve yönetimi uygular
6 1516427 Domuz ırklarını, yetiştirme tekniklerini ve sağlık koruma ve koruyucu önlemleri içerir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76102 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 76103 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 76104 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 76105 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 76106 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 76107 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 76108 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 76113 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 76109 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 76110 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 76111 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 76112 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1
2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 4 2 3 1 3 3 1 2 1 1 1 1
4 4 2 3 1 3 3 2 3 1 1 2 1
5 5 3 3 1 3 3 2 3 1 1 2 2
6 4 3 3 2 3 3 2 3 1 1 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek