Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET215 Laboratuvar Hayvanları Yetiştiriciliği 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Bilimsel araştırmalarda ve ticari amaçla deney hayvanı üretiminde hayvan seçimi, deney düzeni, hayvanı tutma ve deney öncesi, deney sırasında ve deney sonrasında deney hayvanlarının bakımı ve yetiştirme teknikleri konularında bilgi vermek ve üretim yolları hakkında yol göstermeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt. Üyesi Buğra Genç

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Poyraz, Ö. 2000. Laboratuvar Hayvanları Bilimi. Kardelen Ofset-Ankara 2. Yavru N., Yavru S. 1996. Deney Hayvanları, Konya. 3. Van Zutphen LFM., Baumans V., Beynen AC. 2005. Principles of Laboratory Animal Science,. Netherlands.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Biyoetik kurallar, yetiştirme yöntemleri, fare, rat, gerbil, hamster, kobay, tavşan, yetiştiriciliğini bilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 10 1
9 Problem Çözümü 1 10 1
10 Tartışma 1 25 1
14 Gözlem 1 10 1
19 Beyin Fırtınası 1 10 1
22 Proje Hazırlama 3 25 1
54 Ev Ödevi 3 10 1
2 Final Sınavı 2 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 1 15 15
9 Problem Çözümü 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Laboratuvar hayvanlarına genel bakış Lab Hay Genel.pdf
2 Yetiştirme yöntemleri Yetiştirme.pdf
3 Laboratuvar hayvanlarının beslenmesi Besleme.pdf
4 Standardizasyon Standardizasyon 1.pdf
5 Standardizasyon Standardizasyon 2.pdf
6 Standardizason Standardizasyon 3.pdf
7 Etik kavramı ve 3R Biyoetik.pdf
8 İnsani son nokta İnsani son nokta.pdf
9 Vize+ Fare yetiştiriciliği, genel, morfolojik, fizyolojik ve genetik özellikleri, barınak-kafes özellikleri, sürü yönetimi, davranışlar, deneylerde kullanılma Fare.pdf
10 Rat yetiştiriciliği, genel, morfolojik, fizyolojik ve genetik özellikleri, barınak-kafes özellikleri, sürü yönetimi, davranışlar, deneylerde kullanılma Sıçan.pdf
11 Gerbil yetiştiriciliği, genel, morfolojik, fizyolojik ve genetik özellikleri, barınak-kafes özellikleri, sürü yönetimi, davranışlar, deneylerde kullanılma Gerbil.pdf
12 Hamster yetiştiriciliği,genel, morfolojik, fizyolojik ve genetik özellikleri, barınak-kafes özellikleri, sürü yönetimi, davranışlar, deneylerde kullanılma Hamster.pdf
13 Kobay yetiştiriciliği, genel, morfolojik, fizyolojik ve genetik özellikleri, barınak-kafes özellikleri, sürü yönetimi, davranışlar, deneylerde kullanılma Lab Hay Genel.pdf
14 Tavşan yetiştiriciliği, genel, morfolojik, fizyolojik ve genetik özellikleri, barınak-kafes özellikleri, sürü yönetimi, davranışlar, deneylerde kullanılma Tavşan.pdf
15 Sağlık gözetimi Sağlık Gözetimi.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1122138 Laboratuar hayvanları yetiştiriciliğinin önemini bilir.
2 1165375 Biyoetik kurallar çerçevesinde hayvan kullanımını bilir.
3 1155667 Laboratuar hayvanları yetiştiriciliğini etkileyen faktörler ve barındırma koşullarını öğrenir.
4 1153841 Fare, rat, tavşan, kobay, hamster, gerbil, kurbağa, kaplumbağanın yetiştirme yöntemlerini bilir ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2
2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3
3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3
4 5 5 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek