Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET253 Veteriner Hekimliği ve Toplum İlişkileri 927003 2 3 1

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilerin mesleğe uyumunu sağlamaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Şule SANAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Göksel,F.A. (1989): Medikal Sosyoloji Ders Notları Ozankaya,Ö.(1996): Toplumbilim

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toplum içerisinde veteriner hekimin pozisyonu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 1 16
24 Seminer 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyoloji ve temel kavramlar
2 Sosyalizasyon
3 Medikal sosyoloji
4 Toplum kavramı ve toplumun özellikleri
5 Hayvan ve insan toplulukları – özellikleri
6 Birey toplum ilişkileri
7 Veteriner hekim - toplum ilişkileri
8 Arasınav
9 Toplum içerisinde veteriner hekimin pozisyonu
10 Veteriner hekimlik uygulamalarında genel kurallar
11 Hasta sahibi-halkla ilişkiler
12 Meslektaşlarla ilişkiler
13 Paramedikal ve biyomedikal mesleklerle ilişkiler
14 Veteriner hekimlerin hizmet alanları ve görevleri
15 Genel değerlendirme
16 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
45331 1147645 Hayvan ve insan toplulukları – özellikleri bilir.
45339 1181978 Toplum içerisinde veteriner hekimin pozisyonu belirler.
45355 1168634 Birey, veteriner hekim ve toplum ilişkileri arasındaki ilişkiyi kurar.
45358 1158419 Sosyoloji ve temel kavramlar ile medikal sosyoloji kavramını bilir
45365 1156300 Toplum kavramı ve toplumun özelliklerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
45331 1 1 1 1 3 1 2 1 1 5 1 3
45339 1 1 1 1 4 2 3 3 1 5 1 5
45355 1 1 1 1 4 2 3 1 1 5 1 5
45358 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3
45365 1 1 1 1 4 1 1 1 1 3 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek