Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET255 Pet Hayvan Yetiştiriciliği 927003 2 3 1

Dersin Amacı

Çeşitli kedi ve köpek ırklarının bilimsel ve rasyonel bir şekilde yetiştirilmeleri ile ilgili genel bilgileri, temel bakım-beslenme kurallarını, barınakları ve temel eğitim ve idaresini öğretir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç Dr. Mustafa UĞURLU

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Reagan P. The complete cat breed book. 1. basım, Dorling Kindersley Limited, London, 2013. ISBN 978-1-4093-8063-4 Anonim. Cynological Association, Limited edition, 2005. No: 210/500.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Kedi ve köpek ırkları ve yetiştiriciliğini içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 1 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Evcil köpeğin tarihçesi ve biyolojik sistemdeki yeri 1. Evcil Köpek Tarihçesi.pptx
2 Köpeklerde huy mizaç ve insan köpek ilişkisi
3 Köpek ırkları ve sınıflandırma 3. Köpek Irkları ve Sınıflandırılması.pptx
4 Köpek ırkları ve sınıflandırma 4. Köpek Irkları ve Sınıflandırılması.pptx
5 Ergin köpeklerin bakım ve beslemesi 5. Köpeklerde Bakım-Besleme.pptx
6 Yavru köpeklerin bakım ve beslemesi
7 Köpek eğitimi 7. Köpek Eğitimi.pptx
8 Köpek barınakları 8. Köpek Barınakları.pptx
9 Arasınav
10 Kedilerin tarihçesi ve biyolojik sistemdeki yeri 10. Evcil Kedinin Tarihçesi.pptx
11 Kedi ırkları 11. Kedi Irkları.ppt
12 Kedi ırkları 12. Kedi Irkları.ppt
13 Kedilerin gelişimi 13. Kedi Gelişimi.pptx
14 Kedilerin bakım ve beslemesi 14. Kedi Bakım ve Besleme.pptx
15 Kedi eğitimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299329 Kedi köpek ırklarını bilir.
2 1299330 Kedi ve köpeklerde bakım-besleme ve genel yetiştirme kurallarını bilir ve uygular.
3 1299328 Kedi ve köpeklerin mizaçlarını bilerek eğitimleri konusunda hayvan sahiplerine tavsiyede bulunur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 3
2 4 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3
3 3 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek