Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET257 Yem Güvenliği ve Mevzuatı 927003 2 3 1

Dersin Amacı

Yem hammaddeleri ve yem fabrikalarında uygulanacak yem güvenliği ve mevzuatı konularını içerir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nurcan Çetinkaya, Prof. Dr. Zehra Selçuk

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ergün, A., Tuncer, Ş. D., Çolpan, İ., Yalçın, S., Yıldız, G., Küçükersan, M. K., Küçükersan, S., Şehu, A. 2007. Yemler, Yem hijyeni ve Teknolojisi.,3 baskı, Pozitif-ANKARA Coşkun, B., Şeker, E., İnal, F. 2000 Yemler ve Teknolojisi, 3. baskı, Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi yayın ünitesi, KONYA Ensminger, ME., Oldfield, JE., Heinemann, WW.1990. Feeds and Nutrition. Second edition, California, USA. Cetinkaya, N.,Yaman, S.,Ozdemir, H.,Gucus, A.I.,Ozcan, H. and Sogut, A.(2004).Estimation of the Purine Derivatives:Creatinine Ratio in Spot UrineSamples as an Index of Microbial Protein Supply in Yerli Kara Crossbred Cattle.p.86-94 in the book titled “Estimation of Microbial Protein Supply im Ruminants Using Urinary Purine Derivatives”.Edited by Harinder P.S. Makkar and X.B. Chen.Kluwer Academic Publishers, Dondect, Boston, London. P. Mc Donald, R.A. Edwards, J.F.D. Greenhalgh. Animal Nutrition Longman. England.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

5996 No’lu ve 27610 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 28155 sayılı ve 27 Aralık 2011 tarihli Yem Hijyen Yönetmeliği, HACCP ve ISO 22000, Sektörel uygulamalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 16 1 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yem Güvenliğ Hedefleri ve Yem Güvenliği ile ilgili Mevzuat
2 Yem Güvenliği ile İlgili Mevzuat Nur_5996 Yem Kanunu.pptx
Nur_Öngereksinim_Program_HACCP.pptx
Nur_YemHijyeniYönetmeliğiVeDiğerSunumlar.pptx
3 5996 No’lu ve 27610 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
4 Yem Hijyen Yönetmeliği
5 Yem Hijyen Yönetmeliği
6 Ara Sınav
7 HACCP Sistemi ve Yasal Çerçeve
8 HACCP İlkeleri, HACCP planının Hazırlanması
9 Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi, Risk Analizi
10 HACCP Planının Kanıtlanması, Dökümantasyonlar ve Kayıtlar
11 Hayvansal Gıda Üretiminde Yem Kaynaklı Tehlikeler
12 ISO 22000
13 Sektörel Uygulamalar x
14 Sektörel Uygulamalar x
15 Yem İmalatı ve Dağıtım
16 Akreditasyon

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1142257 Yem hammaddelerinde ve yem fabrikalarında yem güvenliğini sağlama sistemlerini bilir
2 1156968 Yem mevzuatını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek