Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET259 Kanatlı Fizyolojisi 927003 2 3 1

Dersin Amacı

Öğrencilere kanatlı hayvan fizyolojisi ile ilgili bilgilerin kazandırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mehmet Kaya, Prof. Dr. Metin Çenesiz

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Reece, W.O. (2009). Functional Anatomy and Physiology of Domestic Animals. 4th ed., Wiley-Blackwell, USA Öztük, H. (2019). Veteriner Fizyoloji. 5. Baskı, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri. Ankara. Whittow G.C. (2000). Sturkie's Avian Physiology. 5th ed. Academic Press. USA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Bu ders kanatlılarda sinir, kas, duyu, kan, dolaşım, sindirim, solunum, boşaltım, üreme fizyolojisi ve hormonlar ile uçmanın temel mekaniği hakkında konular içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 1 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kanatlı fizyolojisine giriş Kanatlı fizyolojisi giriş.pdf
2 Kanatlılarda sinir sistemi fizyolojisi Kanatlı sinir sistemi.pdf
3 Kanatlılarda kas fizyolojisi
4 Kanatlılarda özel duyular Kanatlılarda özel duyular.pdf
5 Kanatlılarda dolaşım sistemi fizyolojisi
6 Kanatlılarda sindirim sistemi fizyolojisi Kanatlı sindirim sistemi.pdf
7 Kanatlılarda karbonhidrrat, yağ ve protein metabolizması
8 Kanatlılarda termoregülasyon mekanizmaları
9 Arasınav
10 Kanatlılarda kan fizyolojisi
11 Kanatlılarda bağışıklık sistemi
12 Kanatlılarda solunum sistemi fizyolojisi Kanatlı solunum sistemi.pdf
13 Kanatlılarda boşaltım sistemi fizyolojisi Kanatlı Boşaltım sistemi.pdf
14 Kanatlılarda endokrin sistem fizyolojisi
15 Kanatlılarda erkek ve dişi üreme sistemi fizyolojisi Kanatlı üreme fizyolojisi.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
45329 1142655 Kanatlılarda sinir sistemi, kas ve özel duyu sistemlerinin işleyişleri hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
45333 1160904 Kanatlılarda metabolik olayların fizyolojisini ve vücut sıcaklığının düzenlenme mekanizmasını bilecektir.
45345 1148228 Kanatlılarda dolaşım sisteminin işleyişi hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
45346 1151592 Kanatlılarda sindirim sisteminin fizyoanatomisini, sindirim ve emilim fizyolojisini bilecektir.
45347 1155160 Kanatlılarda boşaltım sisteminin fizyolojik işleyişi hakkında bilgi sahibi olabilecek ve boşaltım sistemi ile diğer sistemler arasındaki etkileşimleri yorumlayabilecektir.
45349 1160748 Kanatlılarda kan hücreleri ve fonksiyonları ile bağışıklık sistemi hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
45353 1149471 Kanatlılarda solunum sisteminin fizyolojik işleyişi hakkında bilgi sahibi olabilecek ve solunum sistemi ile diğer sistemler arasındaki etkileşimleri yorumlayabilecektir.
45354 1166568 Kanatlılarda hormonların fizyolojik etkileri hakkında bilgi sahibi olabilecek ve hormonların birbirleri ve diğer sistemler üzerine olan etkilerini kavrayabilecektir.
45363 1152189 Kanatlılarda erkek ve dişi üreme sistemlerinin fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
45329 5 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45333 5 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45345 5 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45346 5 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45347 5 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45349 5 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45353 5 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45354 5 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45363 5 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek