Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET261 Avrupa Birliği ve Türkiye Süt Politikaları 927003 2 3 1

Dersin Amacı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SÜT POLİTİKALARI dersiyle hem Avrupa Birliği'nde hem de Türkiye'de süt ve süt ürünleri sektörünün üretim ve sanayi başta olmak üzere çeşitli yönlerden incelenmesi, uygulanan politikaların karşılaştırılması, süt ve süt ürünleri sektörünün Ortak Tarım Politikası, süt ve süt ürünleri ortak piyasa düzenine uyumunun sağlanması için getirilecek önlem, beklenti ve çözüm önerileri hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doc.Dr.Hakan GÜLER

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-GULER, H. (2007). Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) Katılım Sürecinde Süt Sektöründe Ortak Tarım Politikası’na (OTP) Uyum Öncesi ve Sonrası Alınması Gereken Önlemler, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi (DAUM) Cilt, 5 Sayı 3, 138-1471- 2-RIDVAN KARLUK,(2007),Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta Basım Yayınları 3-ARAL, S., SAKARYA, E. (1989). Avrupa Topluluğu ile Entegrasyonda Türkiye Hayvancılığı, Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sanayi Milli Sempozyumu, SETBİR, 29-30 Kasım Ankara 4-DPT Kalkınma Planları(http://www.dpt.gov.tr) 5-EUROSTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Avrupa Birliği ve Türkiye'de uygulanan süt politikalarının incelenmesi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme sürecinde süt sektöründe örnek model oluşturabilecek yöntemler incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 1 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası Tarihsel Gelişimi-Prensipleri-Çalışma Mekanizması DERS-1.docx
2 Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası Tarihsel Gelişimi-Prensipleri-Çalışma Mekanizması 2 DERS-2.docx
3 Ortak Tarım Politikası’nın Temel Prensipleri DERS-3.docx
4 Ortak Tarım Politikası’nın Çalışma Mekanizması DERS-4.docx
5 OTP’nin Fiyat Politikası DERS-5.docx
6 Diğer Pazar ve Fiyat Sistemleri DERS-6.docx
7 Topluluğun Üçüncü Ülkelerle Ticaret Politikası DERS-7.docx
8 VİZE DERS-8-VİZE.docx
9 Yunanistan, İspanya ve Portekiz’in OTP Öncesi ve Sonrası Tarım Durumu DERS-9.docx
10 Yunanistan, İspanya ve Portekiz ihrcat-ithalat ve mali yardımlar DERS-10.docx
11 Türk Tarımın OTP’ye uyumu; DERS-11.docx
12 Avrupa Birliği’ne Yeni Üye Olan Ülkelerin Süt ve Sütlü Ürünler Piyasalarının Durumu ve Üyelik Müzakerelerin Seyri DERS-12.docx
13 Türkiye’nin süt sektöründeki sorunları giderebilmesi için Çözüm Önerileri; DERS-13.docx
14 Türkiye’nin süt sektöründeki sorunları giderebilmesine yönelik politikalar DERS-14.docx
15 Değerlendirme-Tartıışma DERS-15.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1164360 Türkiye’nin AB’ne üye olmasından sonraki dönemde süt ve süt ürünleri sektörünün OTP’na uyumu, etkilenme düzeyi ve rekabet edilebilirliliği
2 1211195 AB ve Türkiye'nin tarım ve hayvancılık politikalarının karşılaştırılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 1 3 4 3 5 3 4 5 5
2 4 2 2 1 4 4 3 5 3 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek