Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET202 Genel Farmakoloji 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Genel Farmakoloji dersinde ilaç kavramı ve hekimlikteki öneminin öğrencilere kavratılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Abdurrahman AKSOY, Prof.Dr. Oğuzhan YAVUZ, Doç.Dr.Yavuz Kürşad DAŞ, Doç.Dr. Dilek GÜVENÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Veteriner Hekimliğinde Farmakoloji-Kaya ve ark., 2002 -Veteriner Klinik Farmakoloji ve İlaçla Sağaltım İlkeleri-Şanlı, 1999 -Renkli Farmakoloji Atlası- Lüllmann ve ark., 2001 -Tıbbi Farmakoloji-Kayaalp, 2002 - The Pharmacological Basis of Therapeutics- Goodman and Gilmans, 1985 -Basic & Clinical Pharmacology- Bertram G. Katzung, 2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genel farmakoloji dersi farmakoloji ve ilaçların tanımı, farmakolojinin tarihsel gelişimi ve bölümleri, veteriner hekimlik uygulamalarında farmakolojinin önemi, ilaçların sınıflandırılması, ilaçların kaynakları ve yapıları, ilaçların dozları, ilaçların farmakokinetiği (farmakokinetik ilkeler, ilaçların biyolojik zarlardan geçişi, uygulanma yolları, ilaçla sağaltımda biyoyararlanım, ilaçların vücutta dağılımı, biyotransformasyonu ve atılması), farmakoterapi ilkeleri, ilaçların etki şekilleri, ilaçların etkilerini değiştiren faktörler, ilaçlar arasında etkileşme, ilaçlara karşı bağımlılık ve direnç, ilaçların istenmeyen etkileri, ilaçların yapı-etki ilişkisi, ilaçların farmasötik şekilleri, reçete bilgisi, veteriner ilaçların ruhsatlandırılması, ilaç hazırlanma teknikleri ve değişik ilaç şekillerinin uygulamalı tanıtımı ve hazırlanması konularını kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 1 15
6 Uygulama/Pratik 15 2 30
29 Bireysel Çalışma 15 1 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Farmakolojiye giriş
2 İlaçların tanımı, kaynakları ve isimlendirme
3 İlaçların dozları, yapı-etki ilişkisi, tıbbi kimya
4 İlaçların kullanılma yolları ve emilme
5 İlaçların dağılımı ve vücutta uğradığı değişiklikler
6 İlaçların atılması ve kinetik hesaplamalar
7 İlaçların etki şekilleri
8 Doz-yoğunluk ve doz-etki ilişkisi
9 İlaçların arasında etkileşme ve ilaçların etkisini değiştiren faktörler
10 Ara sınav
11 İlaçlara direnç - bağımlılık ve ilaçların istenmeyen etkileri
12 İlaçların hazırlanmasında farmasötik işlemler, ölçme ve tartma
13 Katı ilaç şekilleri
14 Yarı-katı ve sıvı ilaç şekilleri
15 Reçete yazılması ve Veteriner ilaçları ile ilgili yasal mevzuat

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117207 Farmakoloji ve ilaçların tanımı, farmakolojinin tarihsel gelişimi ve bölümlerini öğrenir.
2 1117208 Veteriner hekimlik uygulamalarında farmakolojinin önemini kavrar.
3 1117209 İlaçları sınıflandırır, ilaçların kaynakları ve yapılarını öğrenir.
4 1117210 İlaçların dozları, ilaçların farmakokinetiği (farmakokinetik ilkeler, ilaçların biyolojik zarlardan geçişi, uygulanma yolları, ilaçla sağaltımda biyoyararlanım, ilaçların vücutta dağılımı, biyotransformasyonu ve atılması) ile ilgili temel altyapıya sahip olur.
5 1117211 Farmakoterapi ilkelerini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 3 5 5 4 5 4 4 4 5 4
2 3 5 3 5 5 4 5 4 4 4 5 4
3 3 5 3 5 5 4 5 4 4 4 5 4
4 3 5 3 5 5 4 5 4 4 4 5 4
5 3 5 3 5 5 4 5 4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek