Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET206 İmmunoloji 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Genel olarak bağışıklık kavramı ve bunu etkileyen faktörlerin bilinmesi, bağışıklık oluşumunun temel mekanizmaları kavranarak, bağışıklık oluşturulması ve bağışıklık yanıtının izlenmesi amacıyla yapılan uygulamaların tatbiki, bakteri, virus ve toksinlere karşı gerçekleşen immunyanıt reaksiyonları ve hekimlikte önemi olan aşı ve profilaktik yaklaşımlar, aşırı duyarlıklık reaksiyonları ve önlenmesi konularında bilgi sahibi olunmasının sağlanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Oktay GENÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Dersin anlaşılabilir olması için internetten animasyonların izlenmesi gerkelidir. Bu amaçla en yaygın olarak kullanılan web adresi aşağıda verilmiştir. http://highered.mcgraw-hill.com http://www.blink.biz/immunoanimations

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Immunology: A short course. 5 th ed., 2003. Richard Coico, Geoffrey Sunshine, Eli Benjamini. 2- İmmünoloji. Serdar DİKER 3- Veterinary Immunology, An introduction, 5 th ed., Tizard IR., 1996. 4- Vaccine Protocols. Methods in Molecular Medicine. Andrew Robinson, Graham H Farrar, Christopher N. Wiblin, 1996. 5- Temel Mikrobiyoloji ve bağışıklık bilimi. Hakkı Bilgehan, 1994. 6- İmmunoloji. Osman ERGANİŞ, Ersin İSTANBULLUOĞLU, 1993. 7- Clinical Immunology of the dog and cat. 2 nd ed., Michael J Day, 2008. 8- Practical Immunology,Frank C. Hay Olwyn M.R. Westwood,Fourth Edition, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bağışıklık, doğal ve kazanılmış bağışıklık mekanizmaları, bağışıklık sistem hücre ve organları, doğal bağışıklık (direnç), kazanılmış bağışıklık (hücresel olarak, moleküler olarak, kazanılmış immun yanıt, uyarım-"tolerans, sitokin fonksiyonları"), mikrobiyal ajanlara karşı bağışıklık, bağışıklıkta istenmeyen etkiler, bağışıklığın değişmesi konularında temel bilgilerin edinilerek bağışıklık oluşturma ve takibi amacıyla gerekli uygulamaları yapabilme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
9 Problem Çözümü 2 15 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İmmünolojinin tarihçesi, doğal ve kazanılmış immün yanıt mekanizmaları immunoloji-giris.ppt
2 Bağışıklığın sınıflandırılması, doğal direnç faktörleri, immün sistem hücreleri İmmun sistem hücreleri.ppt
3 İmmün sistem organları ve fonksiyonları imm.sistem -organları.ppt
4 Fagositoz ve yangı FAGOSİTOZ.ppt
eritrosit fagositozu.pdf
5 Komplement sistemi ve fonksiyonları Komplemen.ppt
6 Antijenler, antijen işlenme ve sunumu SunuBCR-TCR.ppt
Antijen ve Ag işlenmesi.ppt
7 İmmünglobulinler ve fonksiyonları Immunglobulinler, 05.4.2019.ppt
Antikor üretimi.ppt
8 Hücresel immünite HÜCRESEL İMMÜNİTE.ppt
cell-cell interactions.pdf
9 Bakterilere immünyanıt bakteriyel_immunite.ppt
10 Viruslara karşı immünite viruslarda immünite.ppt
VİRUSLARA KARŞI İMMÜNİTE.ppt
11 Fetal ve neonatal immünite Seroloji.ppt
12 Mukozal immünite sitokinler.pdf
13 Antikora bağlı hücre sitotoksisitesi ve tip-1 ve tp-2 aşırı duyarlılık reaksiyonları aşırı-duyarlılık lisans ders, 10.5.2019.ppt
14 Tip 3 ve tip 4 aşırı duyarlılık reaksiyonları tip2,3,4 adr.pdf
15 Aşılar, aşı kontrolü ve aşı takibi yöntemleri aşılar.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117665 Bağışıklık gelişimi ve takibi amacıyla yapılacak prosedürleri bilir.
2 1117722 Korunma amacıyla yapılacak uygulamaları bilir.
3 1117748 In vivo ve in vitro bağışıklığın gelişimini bilir ve bağışıklığın tespitini yapar.
4 1117770 Enfeksiyonların indirekt teşhisi amacıyla serolojik testleri bilir ve uygulamalarını yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68370 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 68371 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 68372 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 68373 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 68374 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 68375 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 68376 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 68381 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 68377 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 68378 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 68379 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 68380 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 1
2 3 4 4 2 2
3 2 1
4 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek