Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET210 Özel Viroloji 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Veterner viroloji alanında önem taşıyan hastalıklar ve teşhis yöntemlerini öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. SEMRA GÜMÜŞOVA, Prof. Dr. Zafer YAZICI, Prof. Dr. Harun ALBAYRAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fenner Viroloji Ankara Üniv Veteriner Fakültesi Özel Viroloji teksiri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

RNA virusların neden olduğu hastalıklar DNA virusların neden olduğu hastalıklar Prion enfeksiyonları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 2 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Picornavirusların neden olduğu enfeksiyonlar PİCORNAVİRUSLAR.pdf
2 Reovirusların neden olduğu enfeksiyonlar REOVİRUSLAR 1.pdf
REOVİRUSLAR 2.pdf
REOVİRUSLAR 3.pdf
3 Rhabdovirusların neden olduğu enfeksiyonlar RHABDOVİRUSLAR 1.pdf
RHABDOVİRUSLAR 2.pdf
RHABDOVİRUSLAR 3.pdf
4 Retrovirusların neden olduğu enfeksiyonlar RETROVİRUSLAR 1.pdf
RETROVİRUSLAR 2.pdf
5 Paramyxovirusların ve orthomyxovirusların neden olduğu enfeksiyonlar PARAMYXOVİRUSLAR 1.pdf
PARAMYXOVİRUSLAR 2.pdf
PARAMYXOVİRUSLAR 3.pdf
6 Calicivirusların neden olduğu enfeksiyonlar CALİCİVİRUSLAR.pdf
7 Coronavirusların neden olduğu enfeksiyonlar CORONAVİRUSLAR.pdf
8 Flavivirusların neden olduğu enfeksiyonlar FLAVİVİRUSLAR 1.pdf
FLAVİVİRUSLAR 2.pdf
9 Bunyavirusların neden olduğu enfeksiyonlar BUNYAVİRUSLAR.pdf
10 Ara sınav
11 Herpesvirusların neden olduğu enfeksiyonlar HERPESVİRUSLAR 1.pdf
HERPESVİRUSLAR 2.pdf
12 Parvovirusların neden olduğu enfeksiyonlar PARVOVİRUSLAR.pdf
13 Papillomavirusların neden olduğu enfeksiyonlar PAPİLLOMAVİRUSLAR.pdf
14 Poxvirusların neden olduğu enfeksiyonlar POXVİRUSLAR.pdf
15 Adenovirusların ve prionların neden olduğu enfeksiyonlar PRİON ENFEKSİYONLARI 1.pdf
PRİON ENFEKSİYONLARI 2.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1384485 RNA viruslarının neden olduğu hastalıkları bilir ve tanır
2 1392749 DNA viruslarının neden olduğu hastalıkları bilir ve tanır
3 1398747 Prionların neden olduğu hastalıkları bilir ve tanır
4 1378811 Teşhis amaçlı numune gönderme kuralarını bilir ve uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76102 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 76103 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 76104 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 76105 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 76106 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 76107 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 76108 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 76113 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 76109 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 76110 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 76111 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 76112 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 2 4 1 1 1
2 5 5 2 4 1 1 1
3 5 5 2 4 1 1 1
4 3 2 2 4 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek